Her er noen av foredragsholdere fra NAV-konferansen 2018.
Her er noen av foredragsholdere fra NAV-konferansen 2018.

Her kan du se opptak av NAV-konferansen 2018

Fikk du ikke med deg NAV-konferansen, eller skulle du gjerne sett et foredrag på nytt? Her finner du opptak av foredragene.


NAV-konferansen 2018 ble arrangert 31. oktober, og hadde temaet utenforskap i arbeidslivet.

På denne siden kan du se de fleste av foredragene fra konferansen.

Utenforskap i arbeidslivet

Ulf Andersen er NAVs tallelskende og engasjerte statistikksjef, med øverste ansvar for at tallene fra Norges andre største leverandør av offisielle statistikker er korrekte. Ulf er opptatt av hva tallene kan fortelle oss, og leter stadig etter nye måter å sette sammen tall på for å oppnå økt innsikt og kunnskap om trender, utfordringer og muligheter. Under årets NAV-konferanse forteller han hva tallene viser om utenforskap i arbeidslivet.

Promoting the labour market and social integration of vulnerable groups – challenges and policy solution

OECD-ekspert Stéphane Carcillo har arbeidsmarkedsøkonomi og sysselsettingspolitikk som spesialfelt, og bred internasjonal erfaring som forsker, økonom og rådgiver for den franske regjeringen. På NAV-konferansen snakket Carcillo om ungt utenforskap i OECD-landene, og plasserte det norske utenforskapet i et europeisk perspektiv.

Les også:

How the idea of good work can renew social optimism

Matthew Taylor leder Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA). Tidligere har han blant annet vært rådgiver for statsminister Tony BlairTaylor ledet en offentlig utredning av det moderne arbeidslivet i Storbritannia, som resulterte i rapporten «Good Work» fra 2017 (pdf). Ifølge Taylor og hans medforfattere bør fleksibilitet i arbeidslivet balanseres med inkludering, sosial rettferdighet og økonomisk bærekraft. På NAV-konferansen fortalte Taylor om disse anbefalingene, og hvilken mottagelse de har fått.

Inclusion and exclusion in the labour market – The German experience

Professor Dr. Werner Eichhorst er koordinator for europeisk arbeidsmarkeds- og velferdspolitikk ved det tyske forskningsinstituttet IZA, og har bred internasjonal forskererfaring. I Tyskland har ulikhet i arbeidslivet vært mye diskutert senere år, og fra 2015 ble det innført lovfestet minstelønn. Samtidig fortsetter debatten om hvilken rolle en aktiv arbeidsmarkedspolitikk bør spille. I sitt innlegg snakket Eichhorst om inkludering og ekskludering på det tyske arbeidsmarkedet.

Utenforskap i en norsk ramme

Yngvar Åsholt leder Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og har tidligere blant annet vært arbeidsdirektør. Kunnskapsavdelingen er ansvarlig for å utvikle et solid kunnskapsgrunnlag på NAVs områder, gjennom statistikk, analyser og ulike FoU-aktiviteter. Under årets konferanse skal Åsholt kommentere innleggene til Carcillo, Taylor og Eichhorst, og sette dem inn i en norsk ramme.

Erfaringer fra inkluderingsdugnaden

Statsminister Erna Solberg har styrt landet siden 2013. Noe av det hun er mest opptatt av som statsminister, er at altfor mange står utenfor arbeidslivet i dag. Dette er sløsing med ressurser og talenter, mener Solberg og hennes regjering, samtidig som det utfordrer velferdsstatens bærekraft. I juni gikk startskuddet for regjeringens inkluderingsdugnad, en dugnad som skal vare hele regjeringsperioden. På konferansen delte statsministeren erfaringer fra inkluderingsdugnaden så langt, og fortalte hvordan regjeringen ser for seg veien videre.

NHO og inkluderingsdugnaden

Ole Erik Almlid er fungerende administrerende direktør i NHO. Han har tidligere vært nyhetsredaktør i Aftenposten, sjefredaktør i Østlendingen og Hamar Dagblad, sjefredaktør og daglig leder i Avisenes Pressebyrå og politisk redaktør i Trønder-Avisa. Almlid er utdannet ved Journalisthøgskolen, og har også studert statsvitenskap og psykologi.

NAV og inkluderingsdugnaden

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng har ledet NAV siden 2015. Tidligere har hun blant annet vært administrerende direktør for KS og ledet avdeling for arbeidslivspolitikk i NHO. Under Vågengs ledelse er tre innsatsområder løftet frem som spesielt viktige i NAVs pågående forbedringsarbeid: Flere i arbeid, bedre brukermøter og økt kompetanse. I sitt innlegg presenterer Vågeng NAVs perspektiv i diskusjonen om hvordan vi kan lykkes enda bedre med å få flere i jobb.

Hva sier forskningen om inkludering i arbeidslivet?

Knut Røed har en doktorgrad i samfunnsøkonomi og jobber som seniorforsker ved Frischsenteret. Røed har gjennomført mange studier av sysselsetting, arbeidsledighet, trygdeordninger, inntektsfordeling og migrasjon, og arbeidene hans blir jevnlig publisert i internasjonale tidsskrifter. Han har også blitt oppnevnt til en rekke offentlige utvalg. De siste årene har Røed forsket på utviklingen i den sosiale mobiliteten i Norge, samt hva som er drivkreftene bak.

Forskningsprosjekter om inkludering

Silje Endresen Reme er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og jobber nå som professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og som psykologspesialist ved Oslo Universitetssykehus. Tidligere har hun hatt et postdoktorat ved Harvard University og vært forskningsleder ved Uni Research Helse. Reme har ledet flere større effektstudier, blant annet av IPS-metodikk på pasienter med moderate til alvorlige psykiske lidelser, og snakker om denne forskningen i sitt innlegg.

Mer om IPS?

Rekruttering i arbeidslivet

Jon Rogstad er forskningsleder ved Fafo og professor ved NTNU. Rogstad har bred erfaring med studier innen migrasjons- og integreringsforskning, med særlig interesse for diskriminering, politisk deltakelse og sivilsamfunnets betydning. Han har publisert et stort antall artikler og bøker nasjonalt og internasjonalt. For tiden forsker Rogstad blant annet på rekruttering i arbeidslivet, utdanning og overgangen mellom utdanning og arbeid.

Les også:


FacebookTwitterLinkedInEmail