For brukerne som har rett til honnørkort har saken om kortets form og farge vært viktig for å unngå stigmatisering og uønsket oppmerksomhet i ulike situasjoner.

Avdelingsdirektør Nina Berg ved NAV Oppland forteller at det har vært en lang vei for en viktig sak.

– Vi har hatt saken oppe på utallige møter i brukerutvalget etter stort engasjement fra brukerorganisasjonene. Det var Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) som først tok opp saken allerede i 2007. Nå er heldigvis saken løst, og formatet på honnørkortet er endret, sier Berg. //