I slutten av mai kunne innbyggerne i Oslo, Bergen, Askøy og Horten ta i bruk en digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Like etterpå ble også Skien med på å prøve ut den nye søknaden. Trondheim ble koblet på i september.

VEDLEGG: Det er mulig å både sende og ettersende vedlegg.

Store variasjoner

De seks kommunene har til sammen 28 NAV-kontorer, og erfaringene er gode. Ved utgangen av september har omkring 30 prosent av søknadene kommet inn digitalt i stedet for på papir.

Det er riktignok store variasjoner mellom NAV-kontorene. Ved NAV Askøy utgjør digitale søknader over halvparten av søknadene, mens i de store byene er den gjennomsnittlige andelen omkring en fjerdedel.
I Oslo varierer andelen digitale søknader fra 7 til 45 prosent.

– Noen NAV-kontorer har vært ekstra aktive når det gjelder å veilede søkerne i bruken av den digitale søknaden, og det har båret frukter, sier innføringsansvarlig for samtlige 15 NAV-kontor i Oslo, Jeanett Helene Borg.

Hun tror årsakene til de store forskjellene er at noen kontorer vil lære av andres erfaring før de tar i bruk den digitale søknaden, samt at de venter på forbedringer som vil gjøre det enklere å håndtere søknadene.

– Oslo har foreløpig ikke en god måte å håndtere digitale vedlegg på, men vi jobber for å få på plass bedre løsninger.

– Utrolig mye kjappere

Det er høye krav til dokumentasjon i en søknad om økonomisk sosialhjelp. De som bruker papirversjonen når de søker om økonomisk sosialhjelp,må enten møte opp på NAV-kontoret eller sende all nødvendig dokumentasjon i posten. I den digitale søknaden får søkeren informasjon om hvilke vedlegg som er aktuelle. I tillegg er det mulig å ettersende dokumentasjon.

FORNØYD: NAV-leder i Horten, Terje Randem

– Når saksbehandleren ser at en digital søknad mangler et vedlegg, sender vi en melding til søkeren. Ofte kommer et digitalt vedlegg umiddelbart etterpå, og det legges rett inn i fagsystemet i riktig sak, forteller avdelingsleder Terje Randem ved NAV Horten.

– Tidligere måtte vi gå over brua til Rådhuset for å skanne alle papirer. Nå går alt så utrolig mye kjappere!

Randems inntrykk er at den digitale søknaden er tatt svært godt imot både av søkerne og saksbehandlerne.

– Her i Horten har vi dessuten et godt samarbeid med Enhet for rus og psykisk helse, og mange av våre brukere får hjelp der når de skal søke digitalt om økonomisk sosialhjelp.

Fakta // Digisos
  • et prosjekt som startet i 2016 for å digitale sosiale tjenester i NAV
  • er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og åtte kommuner
  • involverer både den statlige og kommunale delen av NAV
  • er tilpasset fire forskjellige kommunale fagsystemer
  • lanserte i 2017 en veiviser i økonomisk sosialhjelp
  • skal i 2019 utvikle en digital innsynsløsning og mulighet for kommunikasjon mellom søker og saksbehandler

7.700 ettersendelser av vedlegg

I september var det til ettersendt til sammen inn 7.700 vedlegg.
– Det er et høyt tall sammenlignet med antall søknader. Det forteller oss at denne funksjonaliteten er spesielt nyttig. Søkerne blir spart for mange ekstraturer til NAV-kontoret, sier prosjektleder for «Digisos», Anders Kise, som jobber i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

HØSTER ERFARINGER: Prosjektleder for Digisos, Anders Kise.

Kise tror den digitale søknaden vil spare mye tid også for NAV-veilederne.

– Samtidig er det mange avklaringer og tilleggsinformasjon som kommer fram når søkeren møter opp på NAV-kontoret og søker på papir. Framover blir det derfor viktig å høste erfaringer fra den digitale søknaden med tanke på den samlede tidsbruken og kvaliteten på søknadene.

Fire fagsystemer

Noe av det som har gjort det komplisert å gjøre søknaden digital, er at landets kommuner bruker fire forskjellige fagsystemer. For å få testet om den digitale søknaden fungerer slik den skal innenfor hvert av systemene, er det bare noen få kommuner om gangen som har prøvd den ut. I løpet av november er det Bærums tur, og hvis alt går etter planen, vil alle kommuner ha mulighet til å tilby den digitale søknaden i løpet av neste år.

 

Se veiviseren for økonomisk sosialhjelp på nav.no.