Onsdag 20. juni gikk startskuddet for regjeringens inkluderingsdugnad. Med slagordet «Ikke helt A4» er målet å få arbeidsgivere med på et ekstra løft for å gi en jobbsjanse til de som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet.
– NAVs fremste oppgave er å bidra til at flest mulig kommer ut i arbeid, men vi klarer ikke dette uten arbeidsgiverne. Det er de som har jobbene, sier Vågeng.

Tett samarbeid med NAV

Både arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng besøkte Møller Medvind, som inngår i Møller Mobility. Eier og daglig leder, Mari Schage Førde, er opptatt av at de som bedrift skal ta samfunnsansvar. Hun sa at den beste måten å gjøre dette på er å ansette unge som står et stykke utenfor arbeidsmarkedet. Det får de til takket være et tett og godt samarbeid med NAV Oslo.

Eirik har aldri jobbet med bilpleie før, men nå er målet at han skal få fast jobb etter en periode med arbeidstrening og midlertidig ansettelse. Her sammen med daglig leder ved Møller Medvind, Mari Schage Førde, fylkesdirektør i NAV Oslo, Hege Farnes Hildrum, statsråd Anniken Hauglie og NAV-direktør Sigrun Vågeng.

– Nå er framtidsutsiktene mine gode, og jeg må bare gripe muligheten og sjansen jeg får her, sier Eirik.

Trenger arbeidskraften

Sigrun Vågeng

Vågeng berømmer Møller Medvind for at de tar sjansen på å ansette folk som mangler formell utdannelse og arbeidserfaring. Hun oppfordrer andre arbeidsgivere til å gjøre det samme.
– I årene framover vil det bli etterspørsel etter arbeidskraft på flere områder. Arbeidsgivere gjør derfor klokt i å rekruttere bredere enn de har kunnet gjøre hittil. Erfaringer viser dessuten at utradisjonell rekruttering gir virksomheten verdifulle medarbeidere, sier Vågeng.

NAV har en rekke virkemidler og støtteordninger å tilby arbeidsgivere som vil ta imot folk som sliter på arbeidsmarkedet, blant annet lønnstilskudd, støtte til mentor og inkluderingstilskudd, og i går ble en inkluderingsveiviser for arbeidsgivere lansert på nav.no.

– Vi har de siste årene også styrket arbeidsgiverkontakten. Markedsteam med egne kontakter for arbeidsgiverne sikrer god utvelgelse av jobbkandidater, tettere oppfølging og større forutsigbarhet for arbeidsgiverne, sier Vågeng.