Takket være jobbmessen «Ta sjansen» i regi av NAV Eidsvoll høsten 2019, er Wanja Swee i fast jobb som HMS-koordinator i Hæhre Entreprenør. Hun begynte i arbeidstrening og fikk fast jobb omtrent et halvår etter.

Wanja Swee
– Det betyr enormt mye for meg at Hæhre entreprenør tok sjansen på å ansette meg, sier Wanja Swee, som til daglig blant annet jobber med kvalitetssikring av HMS-arbeidet. (Foto: Jeanette Johansen)

At Hæhre tok sjansen på å ta inn Wanja på arbeidstrening, er hun takknemlig for. Nå går hun hver dag til en jobb hun elsker.

– Det betyr enormt mye for meg at arbeidsgiveren min har vært villig til å ta sjansen på å ansette meg, som har vært utenfor arbeidslivet i lange perioder, sier Wanja.

Til daglig fungerer Swee som rådgiver for ledelsen vedrørende HMS-spørsmål. Hun jobber med å planlegge, dokumentere og kvalitetssikre HMS-arbeidet. Hun forteller at tidligere erfaringer i arbeidslivet ikke bare har vært positive, og at dette har tæret på selvtilliten. Det endret seg da hun fikk sjansen i Hæhre:

– Jeg ble tatt imot med åpne armer fra første dag. Arbeidsgiveren min har hjulpet meg med å få bygd opp selvtilliten min igjen ved å gi meg ansvar og tillit.

Et viktig bidrag til storsamfunnet

Bakgrunnen for ansettelsen er at Hæhre fikk en forespørsel fra NAV Eidsvoll om å delta på jobbmessen «Ta sjansen». Her ville de få muligheten til å møte aktuelle kandidater sammen med en NAV-veileder. Kort tid etter takket Hæhre ja.

– Det å kunne bidra til at personer som av ulike grunner har falt ut av arbeidslivet skal komme tilbake igjen, er et svært viktig bidrag til storsamfunnet, sier Nina Jakobsen, HR-leder i Hæhre.

Jakobsen mener det er flere positive sider ved å inkludere, og at det gjelder å se mulighetene i enkeltmennesket opp mot et større bilde:

– Alle som kan arbeide bør få muligheter, og vi bestemte raskt at dette skulle vi prøve å få til.

Ikke latskap og dårlige holdninger

Nina Jakobsen, HR-leder i Hæhre Entreprenør. (Foto: Rita Horgen)
Nina Jakobsen, HR-leder i Hæhre Entreprenør. (Foto: Rita Horgen)

 Wanja Swee mener vi bør endre oppfatningen om at det er latskap og dårlige holdninger som fører til hull i CV-en. Hun synes arbeidsgivere bør se nærmere på personlige egenskaper, utover erfaring og utdanning.

– Det er ikke slik at man nødvendigvis må ha den høyeste utdanningen eller bredeste erfaringen for å være kvalifisert til å gjøre en god jobb. Mitt tips til arbeidsgivere er at de i større grad bør vurdere holdninger, læringsvilje, og villighet til å gjøre en innsats for å nå et mål, sier hun.

Godt samarbeid med NAV

 Jakobsen trekker fram at en god dialog med NAV er viktig i rekrutteringsprosessen. Det gode samarbeidet bidrar til at Hæhre kunne tenke seg å rekruttere på denne måten igjen.

– Underveis i prosessen har jeg vært i dialog med NAV om alt fra videre opplæring, til spørsmål om finansiering av aktuelle kurs. NAV har kort responstid, og vi finner alltid en god løsning, sier Jakobsen.

 

Hæhres tre suksesskriterier for å lykkes med inkludering

  • Sørg for å ha ressurser nok til å følge opp personen man velger å ta inn. Det er viktig for å gi nødvendig oppfølging.
  • Gjennomfør samtale/intervju med den aktuelle kandidaten på en uformell måte for å avdekke om motivasjonen er til stede.
  • Spør om holdninger, motivasjon og innsatsvilje. Den som skal være mentor bør ta førstesamtalen.

 

Er du arbeidsgiver i region Øst-Viken (Østfold, Follo og Romerike) og ønsker å rekruttere og inkludere?

Ønsker du å bidra til å inkludere unge og andre som ønsker en sjanse i arbeidslivet? Alle NAV-kontorene i Øst-Viken har markedskontakter som samarbeider med virksomheter i området om inkluderende rekruttering.