ora Evensen Jansrud skal begynne på en master i datateknologi ved NTNU og er nettopp ferdig med åtte ukers sommerjobb i NAV IT. Sammen med Helene Arnesen, Jarl Sondre Sæther og Sindre Larsen har hun utgjort Paragrafrytterne, som de kaller seg.

Mye tenking, prøving og feiling

I løpet av sommeren har de utviklet en digital løsning som blant annet skal synliggjøre hvilke juridiske vurderinger som er gjort på ulike tidspunkter i en sykmeldingsperiode.

Underveis har de hatt tett kontakt med ulike faggrupper.

– Vi har hatt ukentlige demoer med designere, utviklere, jurister og saksbehandlere. Det har gitt oss noen nye perspektiver som vi har lært mye av, sier Jansrud.

Plakat med innfelte bilder av paragraftytterne og utvilere i NAV IT.
PARAGRAFRYTTERNE: Studentene Sindre Larsen, Helene Arnesen, Jarl Sondre Sæther og Nora Evensen Jansrud har blitt godt fulgt opp av Hege Haavaldsen (t.v.) og Sondre Halvorsen (t.h.) i NAVs IT-avdeling.

Det ble mye tenking, prøving og feiling, forteller Helene Arnesen, som har en bachelor i informatikk, programmering og systemarkitektur fra UiO og som ble ansatt i NAV allerede før sommeren.

– Vi trodde flere ganger at vi hadde løst det, men det hadde vi ikke. Vi måtte i tenkeboksen mange ganger, forteller Helene Arnesen.

Rekordmange studenter i år

De siste årene har NAV IT reist rundt på universiteter og høyskoler for å tilby studenter sommerjobb. Vanligvis blir omkring 20 studenter ansatt, men antallet har vært økende, og i år ble det satt ny rekord: 37 studenter har tilbrakt 8 uker i Arbeids- og velferdsdirektoratet med ulike type oppgaver i 8 forskjellige team.

Cecilie Strand, kontorsjef og ansvarlig for sommerjobb-opplegget i IT Utvikling, har selv vært med på rekrutteringen. Hun forteller at første dagene av sommerjobbperioden går med til sosialisering og å bli kjent med NAV.

Cecilie Strand
Cecilie Strand, kontorsjef i NAV IT

– Studentene kommer fra studiesteder i hele landet, og det er viktig for oss at de får tid til å bli litt kjent med hverandre og oss før de blir plassert i et team.

Var ikke førstevalget

Innplassering i teamene foregår ved at de, etter å ha blitt presentert for de ulike oppgavene, får sette opp hver sin «Topp 3»-liste.

Sindre Larsen, som begynner på sitt femte og siste år på master programutvikling ved UiB, fikk ikke førstevalget sitt.

– Nei. Det var absolutt ikke dette jeg hadde lyst til å jobbe med, men hadde jeg visst hvor gøy det ble, hadde det vært mitt soleklare førstevalg.

God faglig støtte hele veien

Oppgavene studentene skal løse, springer ut fra behov i IT-avdelingen og er gjerne problemer de ikke selv har kapasitet til å prioritere.

Før de gikk løs på sine respektive oppgaver fikk studentene det nødvendige datagrunnlaget og en oppdragsbeskrivelse. Resten var opp til dem.

– Vi har hatt veldig god faglig støtte hele veien. Det har vært ekstremt artig å jobbe med Sondre, som har vært utvikler i fire år, sier Jansrud.

Ønsket et nytt blikk

Hun sikter til Sondre Halvorsen, NAVs oppgaveeier for Paragraf i kode (Paragrafrytterne). Han er utvikler i Team Bømlo, et tverrfaglig team som jobber med digitalisering av sykepengeområdet.

– Mange sykmeldte ringer NAV fordi de ikke forstår vurderingene som ligger bak vedtakene, som ofte blir gjort automatisk. For en saksbehandler kan det være vanskelig å få oversikt over beslutningsgrunnlagene. Vi ønsket nye blikk på hvordan vi kan visualisere de juridiske vurderingene som har gjort. Det er en vanskelig oppgave, sier Halvorsen.

Selv droppet han sommerferien sin for å være tett på teamet hele veien. Han er imponert over studentene.

– Det har vært veldig gøy for meg også. Stemningen har vært på topp hele tiden, og teamet har jobbet kjempebra. De har klart å lage noe som viser oss hvordan en digital løsning kan se ut.

Har endret inntrykket av NAV

IT-studenter i sommerjobb hos NAV
OPTIMISTER: Det var oppturer og nedturer før Nora Jansrud Evensen, Helene Arnesen, Sindre Larsen og Jarl Sondre Sæther fant en løsning på oppgaven de fikk. (Foto: Privat)

Jarl Sondre Sæther studerer datateknologi og skal ta det fjerde året på det prestisjefylte universitetet MIT i USA. Han forteller at inntrykket han hadde av NAV har endret seg.

– Gjennom oppveksten har jeg fått høre hvor forferdelig NAV er. I sommer har jeg lært at NAV er blitt veldig bra, enda bedre enn jeg forestilte meg. NAV IT har et veldig sterkt fagmiljø.

– Vi har også fått forståelse for hvorfor det tar tid å utvikle gode IT-verktøy. NAV er en komplisert organisasjon, sier Larsen.

Håper å rekruttere nye medarbeidere

Noe av NAVs mål med sommerjobb i IT-avdelingen, er å vise fram NAV som en attraktiv arbeidsplass for IT-studenter. Det trengs flere kloke hoder innenfor ulike områder av datateknologi.

Mot slutten av sommeren fikk alle studentene et evalueringsskjema. Ett av spørsmålene var om det er mer sannsynlig av de vil jobbe i NAV enn før de begynte.

– Samtlige svarer ja, heldigvis. Alle har gitt oss veldig positive tilbakemeldinger, forteller Cecilie Strand.

Hun er strålende fornøyd med innsatsen til alle teamene.

– De har gjort en kjempeinnsats alle sammen. Vi håper å se mange av dem igjen.

Mange høydepunkter

Paragrafrytterne forteller om mange høydepunkter, alt fra den faglige støtten, til det sosiale miljøet og oppgavene de har fått.

Nora Evensen Jansrud sier hun kunne trukket fram mye, men det er noe som peker seg ut:

– Jeg skal innrømme at det er litt nerdete, men mitt høydepunkt var da vi løste algoritmen som fikk på plass løsningen. Det var en fantastisk følelse.

Her ser du hvilke team de 37 studentene har jobbet i denne sommeren:

  • Paragraf i kode (Paragrafrytterne) – Team Bømlo - visualisering av juridiske vurderinger som er gjort i forbindelse med behandling av sykmeldingssaker.
  • AAP kalkulator – Beregning av anslagsvis utbetaling av AAP, samt begrunnelse.
  • AAP nytt meldekort – Lage ny løsning for meldeplikt.
  • Feedback-bois – Forbedring av designsystemets oversikt over prioriteringer og mulighet for å sende inn forslag på ny funksjonalitet.
  • Dine data - Gjøre det enklere for personer å se og endre data som forskjellige offentlige institusjoner har om dem, samt hvilke tjenester man har krav på.
  • Team Bulk – Utviklet en løsning for at NAVs analyseteam effektivt kan nå ut til flere personer.
  • Team uføre - Jobbet med å finne hoveddiagnosekode til brukere som mottar uføretrygd, for å lage statistikk til beslutningstakere. Dette gjøres i dag manuelt, teamet har jobbet med utvikling av maskinlæringsalgoritmer, som kan automatisere og effektivisere prosessen med å finne diagnosekodene.
  • Team etterlatte - lage og/eller undersøke verktøy for håndtering av tekster i Team Etterlatte sine søknadsdialoger. I tillegg har de jobbet med å lage et quiz-verktøy til bruk internt i NAV.