– NAV har vært en stor del av livet mitt i mange år, så det er jo litt rart å skulle slutte. Jeg går ikke rundt og er kjempelei meg, men jeg kommer til å savne NAV. Først og fremst mine mange kolleger i hele Norge. Alle de gode diskusjonene. Og så er jeg glad i å ha ansvar, så det kan godt hende jeg kommer til å savne det også.

«Tjuvstartet» i NAV

Ansvar har hun hatt mye av. Tidlig i karrieren var hun personalsjef i ti år på Grand Hotel i Oslo, hun har ledet avdelingen for arbeidslivspolitikk i NHO, og hun har vært administrerende direktør i KS. For å nevne noe.

Hun «tjuvstartet» i NAV i god tid før hun ble headhuntet til topplederjobben høsten 2015. Halvannet år før oppnevnte Arbeids- og sosialdepartementet Ekspertgruppen for NAV, og Vågeng ledet arbeidet.  Ekspertgruppens rapport fikk navnet Et NAV med muligheter og trakk blant annet fram tre viktige områder for NAV: Bedre brukermøter, større handlingsrom, og tettere på arbeidsmarkedet.  A-en i NAV skulle bli tydelig.

Er stolt av medarbeiderne sine

Men før hun takket ja til det som ble omtalt som en uriaspost, måtte hun tenke seg om. Hun nærmet seg 65 år, og forberedelsene til pensjonisttilværelsen hadde så smått begynt.

– Det er to grunner til at jeg sa ja. Den ene er NAVs viktige samfunnsoppdrag, og det andre er at jeg hadde så lyst til å jobbe sammen med NAVs 19 000 ansatte. Og jeg har ikke blitt skuffet. Tvert imot. Jeg er så stolt av medarbeiderne mine. Jeg har hatt den fineste jobben jeg kan tenke meg.

– Jeg synes vi har kommet langt

Men har hun nådd målene hennes egen ekspertgruppe satte for NAV? Og: Er A-en tilbake?

– Det er ikke sånn med NAV at man kommer i mål én gang for alle, det er alltid et forbedringspotensial. Men jeg synes vi har kommet langt. Alle i NAV vet at mål nummer én er å hjelpe folk i arbeid eller aktivitet, og det gjøres utrolig mye godt arbeid på den fronten. Arbeid er en svært viktig del av folks identitet. Alle liker å være til nytte og å tilhøre et fellesskap.

SNART PENSJONIST: – Jeg verken gleder eller gruer meg til å slutte, men det skal bli fint å få mer tid til familien min. Særlig barnebarna mine, Hartvig på 2 og Hedvig som snart blir 5.

Hun trekker også fram at det har blitt tettere kontakt med arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere, saksbehandlingen er organisert mer effektivt, og en rekke nye, digitale tjenester gjør at folk finner det meste av det de trenger på nav.no.

Hun synes også NAV har blitt flinkere til å målrette kommunikasjonen sin, men innrømmer at den ikke alltid når fram.

– Jeg pleier å si at jobben er ikke gjort før den er kommunisert. Og det har vært vanskelig noen ganger.

Mer kritikk enn fortjent

Hun synes NAV har fått mer kritikk enn fortjent. Senest nå i koronatiden.

–  Jeg blir sint når jeg leser at «NAV har sviktet». Det har vi ikke. Vi har jobbet døgnet rundt for at folk skal få penger og har utbetalt milliarder av kroner til hundretusener av mennesker. Jeg forarges også over journalister som blander sammen dagpenger og forskudd og lønnskompensasjon og slår fast at folk ikke har fått en krone fra oss. Vi må leve med at vi får kritikk når vi gjør feil, men uriktige påstander skaper usikkerhet i befolkningen.

Mye av kritikken har dreid seg om lønnskompensasjon til permitterte, som er det eneste av Stortingets 12 såkalte anmodningsvedtak som ble forsinket.

–  Politikerne bestemte seg for å lage en helt ny ordning i stedet for å bygge videre på noe vi allerede hadde, som var det vi ønsket. Og det var ikke mulig å få til på tre uker. Vi kunne vært tydeligere i forkant om hvor lang tid det ville ta, men at det er komplisert å få på plass et nytt regelverk, kan vi ikke lastes for.

Mange om ansvaret

Høsten 2019 var også en krevende periode. Vågeng synes NAV fikk urimelig mye skyld for EØS-saken, som enkelte medier omtalte som «NAV-skandalen».

–  Det er både et uriktig og urettferdig begrep.  Vi hadde absolutt noe av ansvaret, og det gjør vondt å vite at vi hadde vært med på noe som hadde ført til at noen ble dømt til fengsel. Men det var mange aktører inne i bildet som alle hadde en del av ansvaret. Domstoler, advokater og politikere.

//

Ingen kan forestille seg hvordan det er å være toppleder i NAV før man har prøvd det.

SIGRUN VÅGENG

Den tredje, store saken i hennes nesten fem år som NAV-direktør, er den såkalte AAP-saken. Innstramninger i regelverket for arbeidsavklaringspenger i januar 2018 førte til massiv kritikk av regjeringen, men også av NAV.

– Jeg tror det er vanskelig for folk flest å skille mellom hva som er NAVs ansvar og hva som er politikernes. Og det er ikke så rart. Et regelverk er politisk bestemt, og vår oppgave er å sørge for at folk får det de har rett til. Når det er sagt, forekommer det selvsagt menneskelig svikt i en så stor organisasjon som NAV. Vi gjør feil, vi også.

Må tåle at det blåser friskt

At det blåser friskt noen ganger, må man tåle når man er øverste leder, mener Vågeng.

– Man kan ikke være toppleder i en stor organisasjon uten å tåle å stå i noen stormer. Jeg sover godt om natten. Stort sett.

Men ikke alltid. Det hender hun ligger våken og tenker på folk hun har møtt og som har slitt med NAV.

– Personlige møter med enkeltmennesker gjør sterkt inntrykk. I NAV er vi blitt enige om at vi skal tåle, våge, og ikke minst: Vi skal bry oss. Alt vi gjør i NAV er for at vi skal ivareta den enkeltes behov enda bedre. Jeg håper jeg har fått satt et avtrykk etter meg på dette området.

Enda mer glad i NAV nå

Men det er ikke kriser og kritikk hun tenker på når hun ser tilbake på årene i NAV.

– Nei, langt ifra. Jeg hadde riktignok ikke trodd at de siste ni månedene mine før jeg går av med pensjon skulle bli en nesten sammenhengende unntakstilstand, men sånt vet man jo ikke på forhånd. Jeg har hatt landets mest spennende lederjobb i nesten fem år, og størsteparten av tiden har vært fylt av glede og stolthet over hva medarbeiderne mine har fått til. Jeg var glad i NAV da jeg begynte, og jeg er enda mer glad i NAV nå.

Vil ikke gi råd

I begynnelsen av august overtar nåværende skattedirektør Hans Christian Holte direktørstolen. Men noen råd på veien vil hun ikke gi ham.

– Nei, han får ingen råd av meg. Ingen kan forestille seg hvordan det er å være toppleder i NAV før man har prøvd det, og Hans Christian må finne sin egen vei. Jeg ønsker ham alt godt og tror han vil bli en veldig god arbeids- og velferdsdirektør.

I oktober fyller hun 70. For at overgangen til pensjonisttilværelsen ikke skal bli for stor, bestemte hun seg tidlig for å starte med en lang sommerferie. Hun har ikke lagt noen planer, bortsett fra én:

– Jeg har bestemt meg for at jeg aldri skal ha en kjedelig dag. Og det skal jeg klare.