Siden 2015 har NAV, politiet, Skatteetaten/kemneren og Arbeidstilsynet samarbeidet om å forebygge og avdekke kriminalitet i arbeidslivet, og fra 2017 har Norge hatt sju a-krimsentere rundt om i landet. I fjor anmeldte NAV 47 personer for trygdesvindel i forbindelse med arbeidslivskriminalitet. Mange av sakene som avdekkes i a-krimsentrene følges opp videre hos etatene. De alvorligste sakene kan ende i etterforskninger hos politiet.

Svindel for titalls milliarder kroner

A-krimsenteret i Oslo er et av de største, med 35 medarbeidere fra de fire etatene, samt Tolletaten. Omkring halvparten av medarbeiderne driver med forebygging og kontroll, og halvparten med analyse. I løpet av et år kontrollerer de mange hundre virksomheter og enda flere personer.

Olav Norheim
Olav Norheim

En viktig oppgave er å få oversikt over den organiserte kriminaliteten i arbeidslivet, såkalte nettverk. I 2019 ble det bare ved a-krimsenteret i Oslo avdekket 10 slike kriminelle nettverk som var involvert i 96 virksomheter.

Men det er bare toppen av isfjellet, sier daglig leder Olav Norheim, som har mangeårig erfaring fra NAV Kontroll.

– Det er anslått at et titalls milliarder kroner unndras hvert år. Hele velferdsstaten rammes av arbeidslivskriminalitet.

Dagligvarehandel, transport, bygg og anlegg, bilverksteder og serveringsbransjen, er typiske eksempler. Svart arbeid i kombinasjon med trygd fra NAV, skatteunndragelser, uriktig inntektsgrunnlag og misbruk av NAVs tiltaksordninger er det som oftest blir avdekket. Ofte ser de stygge eksempler i små virksomheter eller familiebedrifter.

Noe av det verste de ser, er sårbare personer som blir utnyttet.

– Det er ikke uvanlig at vi finner folk som bor kummerlig på samme sted som de arbeider. Noen av disse stedene er regelrette brannfeller. Disse sakene slår vi hardt ned på sier Norheim.

Følger med på de useriøse aktørene

Avgjørelsen om hvilke bransjer og personer som skal kontrolleres tar etatene sammen, siden det ofte er flere typer lovbrudd på samme sted. Derfor er flere etater til stede når kontrollene gjennomføres.

– Det kan være en ganske stressende situasjon for de som blir kontrollert, så vi prøver å gjøre det så skånsomt, profesjonelt og respektfullt som mulig, sier Norheim.

De hyppige kontrollene bidrar til å forebygge arbeidslivskriminalitet, mener Norheim.

– De useriøse aktørene er kjent med arbeidet vårt, og når en person eller virksomhet blir kontrollert, vet de at de kommer til å bli fulgt med på framover også.

Han understreker at det er et lite mindretall av virksomheter som driver kriminell virksomhet, og at de seriøse aktørene setter stor pris på innsatsen til a-krimsentrene.

– Når kriminelle vinner anbud fordi de begår arbeidslivskriminalitet og dermed har lavere kostnader, er det noe de seriøse virksomhetene selvsagt ikke liker.

Andre land ser til Norge

A-krimsentrene gjør at etatene kan jobbe mer systematisk og dele informasjon på en mer effektiv måte enn tidligere. Norheim mener at det tverrfaglige samarbeidet også har påvirket folks holdninger.

– Jeg tror flere er kjent med etatenes bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, og undersøkelser viser at forbrukere er mindre positivet til å handle svart enn tidligere.

Norheim forteller at a-krimsentrenes arbeid er blitt kjent også utenfor landegrensene.
– Vi har hatt en del besøk på a-krimsentrene fra ulike skandinaviske myndigheter. Norge har gjort noen gode grep, og vi vet at andre land ser til oss.

Uriktige inntektsopplysninger forekommer oftest

NAVs arbeid med arbeidslivskriminalitet inngår i NAVs øvrige arbeid med å hindre trygdesvindel.

Ole Johan Heir
Ole Johan Heir

– Det er en veldig viktig del, særlig med tanke på forebygging, sier direktør for NAV Kontroll, Ole Johan Heir.

I 2019 anmeldte NAV 881 personer anmeldt for svindel av til sammen 139 millioner kroner.

84 av de som ble anmeldt i fjor hadde oppholdt seg i utlandet i strid med vilkårene for ytelsen de fikk fra NAV. Av disse var 5 personer berørt av EØS-saken.

De som topper statistikken, er personer som oppholder seg i Norge og som oppgir uriktige opplysninger om inntekt. I fjor ble 751 personer anmeldt for slik svindel.

– De fleste av disse sakene gjelder folk som mottar AAP eller dagpenger og som jobber ved siden av, uten å melde fra til NAV. Det er også en del som mottar sykepenger mens de jobber svart, sier Heir.

Trygdesvindel blir avdekket gjennom ordinær saksbehandling i NAV, samarbeid med andre etater, samkjøring av registre, og gjennom tips fra publikum. Snart har NAV enda et verktøy, forteller Heir:

– Vi er i gang med å bygge inn kontrollfunksjoner i de digitale saksbehandlingssystemene våre, og dermed blir det lettere for saksbehandlere i NAV å oppdage forsøk på trygdesvindel, og stanse det før det inntrer.