STERK MAMMA: Firouz Rousta trives godt som fast ansatt hos Sisters in Business. Jobben betyr trygghet og selvstendighet, også på hjemmebane.

Rousta kom til Norge fra Iran i 2013. For henne betyr jobben på systuen i Askershus Næringshage både trygghet og mer selvtillit, også på hjemmebane.

– Jeg merker at barna mine ser på meg på en annen måte, nå er jeg en sterk mamma som kan ta ansvar for meg selv og livet mitt, sier Rousta.

Suksess med søm

Sisters in Business er et gründerprosjekt i samarbeid med NAV Asker, Asker kommune og IKEA.

I skrivende stund drifter de to systuer, én på IKEA på Slependen, den andre i Askershus Næringshage. Etter kun drøyt ett års drift har gründerne Sandra Tollefsen og Farzaneh Aghalo ambisjoner om å utvide driften.

– Det er mange som vil jobbe, så vi må tørre å satse stort, sier sosial entreprenør og daglig leder for Sisters In Business, Tollefsen.

Bærekraftig business

Av ti ansatte er åtte innvandrerkvinner som er plukket ut i samarbeid med NAV Asker på bakgrunn av syerfaring og/eller norskkunnskaper og motivasjon. NAV bidrar med lønnstilskudd til kvinnene i en periode.

Nåløyet for å komme med er trangt. Systuene mottar små og store bestillinger fra både privatpersoner og profesjonelle, blant annet har de flere restauranter på kundelisten. Signaturproduktet er forklær i bærekraftige materialer, i forskjellige farger og design.

//

Vi kaller det å klippe smerte og sy glede

FARZANEH AGHALO, GRÜNDER

SAMSKAPINGt: Gründerne Sandra Tollefsen og Farzaneh Aghalo og Eli Capoferro fra NAV Asker mener samarbeid er ett av suksesskriteriene bak Sisters in Business.

– Hvis man går hjemme uten jobb er det lett å kjenne mye «vondter» og smerter, sier Aghalo. – Her skal det være godt å være. De ansatte skal glede seg til å komme på jobb på mandag. Vi kaller det å klippe smerte og sy glede.

Forretningene går bra.

– Dette er en business, driften skal være bærekraftig. Det skal lønne seg å drive systuene for alle oss som jobber her, sier Aghalo.

«Kan du hjelpe meg å få jobb?»

Tollefsen og Aghalo møttes da de drev med karriereveiledning for innvandrere i 2007. De så at innvandrerkvinner trengte bedre nettverk for å bli bedre kjent med norsk kultur og arbeidsliv. Stadig fikk de spørsmålet: «Kan du hjelpe meg å få en jobb?»

– Vi så at det var vanskelig for mange å holde på jobber. Vi måtte tenke nytt, sier Tollefsen.

Det var startskuddet for det som skulle bli Sisters In Business, som er inspirert av det svenske prosjektet Yalla Trappan.

Måtte lære hva de trenger

Hos NAV Asker fant de hjelpere med verdifull erfaring fra lignende prosjekter, og god tilgang på mulige deltakere. Markedsrådgiver i NAV Asker, Eli Capoferro, blir engasjert når hun snakker om hva Sisters In Business har fått til. Hun vet også hvor viktig det er å bygge motivasjon for å lykkes.
– Innvandrerkvinner har mange ressurser, men de trenger hjelp til å tilpasse ressursene til norsk arbeidsliv. Jeg har lært mye av kvinnene om hva som skal til, sier hun.

Capoferro understreker betydningen av god kartlegging.

BÆREKRAFTIG: Sisters in Business lager blant annet nett i bærekraftige materialer.

– For at det skal være mulig for dem å jobbe, må vi finne ut hvilke oppgaver eller utfordringer de har hjemme. Mange har dessuten lite jobberfaring. De trenger å starte i det små, med tett oppfølging. Og så må man finne ut hva de liker å holde på med. Alle lærer fortere når man får jobbe med det de er interessert i.

Det krever mye innsats og tid å få det til. I Sisters in Business får kvinnene ett år med opplæring. I tillegg til å lære seg yrket får de språkopplæring med vekt på ord de trenger i jobben, og de får kunnskap om reglene i arbeidslivet.
– Mor er en viktig rollemodell hvis den neste generasjonen skal få en god start på livet. Da må det legges til rette for at hun kan gjøre en god jobb, sier Capoferro.

Nytenkende NAV

Samarbeidet med Sisters In Business har vært lærerikt, og ifølge Eli Capoferro er det særlig to ting som er viktig å ta med seg videre.

– Det er helt avgjørende med støtte fra egne ledere for å lykkes, og NAV-kontorene må ha handlingsrom slik at medarbeidere kan være dedikert til prosjekter.

Og vi må tilpasse oss, sånn at vi ikke hindrer brukernes muligheter i arbeidslivet, sier hun.

– NAV må for eksempel ikke legge møter i arbeidstiden. Enten får vi ta møtene på arbeidsplassen, eller etter arbeidstid.

Samskapningsprosjekt

KLIPPE-KLIPPE: Hamida Khoshbin klipper stoff til forklær - ett av signaturproduktene til Sisters in business.

Gründerne kaller dette et "samskapingsprosjekt", som betyr at forretningsmodellen bygger på tett samarbeid mellom sosiale entreprenører, kommune, stat og næringsliv.

– Vi kunne ikke gjort dette alene, sier Tollefsen. Det gode samarbeidet har gitt oss trygghet til å satse og til å tørre å tenke stort. Men for å lykkes må man brenne for det, jobbe beinhardt og ha flaks med timingen, ellers går det ikke.