Hafsa Elkam, prosjektleder i NAV

Drøyt to måneder etter lanseringen har NAV mottatt mer enn 1 800 digitale søknader om arbeidsmarkedstiltak fra arbeidsgivere i hele landet. Det betyr at hver tredje søknad på dette feltet kommer digitalt.

– Det var som å åpne en sluse. Allerede første dagen tikket digitale søknader inn. En kjempegod start, sier en fornøyd Hafsa Elkam, prosjektleder for Digitale tjenester til arbeidsgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

– Vi håper dette bidrar til at enda flere arbeidsgivere tar i bruk tiltakene, slik at vi kan inkludere flere i arbeidslivet, sier Elkam.

Søknad med innebygd kalkulator

Kalkulatoren i søknaden regner automatisk ut riktig beløp.

Tonje Stakvik, HR Controller i ISS Facility Services AS

– En kjempefordel at utregningen av lønnstilskudd kom helt av seg selv da jeg fylte ut søknaden, sier Tonje Stakvik, HR Controller i ISS Facility Services AS.

– Hos oss samarbeidet vi om utfyllingen av søknaden via Skype. Jeg satt i Oslo, og vår avdelingsleder og IA -rådgiver i Tromsø. Dette er veldig bra! Skjemaene er intuitive og enkle, sier Stakvik.

Elkam forteller at prosjektet – i samarbeid med et utvalg arbeidsgivere – forløpende justerer og forbedrer søknadene.

– Det er helt avgjørende for oss å lytte til de som skal bruke søknadene, slik at de blir så gode som mulig ut fra hva som lar seg gjøre i Altinn.no, sier Elkam.

Flere digitale tjenester til arbeidsgiver kommer

Foreløpig er tre digitale søknader om arbeidsmarkedstiltak lansert på Altinn via nav.no:

• Søknad om lønnstilskudd
• Søknad om tilskudd til mentor
• Søknad om inkluderingstilskudd

I 2019 skal flere digitale tjenester til arbeidsgivere lanseres.

– Det neste på trappene nå er digital avtale om arbeidstrening. På noe lengre sikt skal vi utvikle en digital dør for arbeidsgivere på nav.no. I dag ligger tjenester til arbeidsgivere spredt på nettsiden, vi ønsker å samle dem i «Ditt NAV for arbeidsgivere», sier Elkam.

 

Digitale tjenester til arbeidsgivere
    • Prosjekt "Digitale tjenester til arbeidsgivere" skal levere bedre tjenester til arbeidsgivere.
    • Arbeidsgivere har oppgitt digitale søknader om arbeidsmarkedstiltak som det viktigste for bedre samhandling med NAV.
    • I 2018 mottok NAV om lag 21.000 papirsøknader om de tre  tiltakene som man nå kan søke om digitalt.