Datamaskiner har lenge vært brukt til å lage for eksempel statistikker og beregninger. Ved hjelp av kunstig intelligens kan maskinene finne avvik og sammenhenger på egen hånd.

I stedet for at mennesker forteller maskinene hva de skal lete etter, kan vi be maskinene om å finne sammenhenger og avvik – uansett hva det er. Det gir oss ny kunnskap som vi kan bruke til å gi bedre og mer målrettede tjenester, sier Cathrine Pihl Lyngstad, sivilingeniør og leder av NAVs AI-Lab.

Brukes på flere av NAVs områder

AI er en forkortelse for Artificial Intelligens, det vil si kunstig intelligens, som er det norske begrepet. For å skape kunstig intelligens kan man benytte ulike maskinlæringsmetoder. NAV har så smått tatt i bruk maskinlæring for å bidra til målene i virksomhetsstrategien vår: «Flere i arbeid», «Bedre brukermøter» og «Pålitelig forvaltning».

Cathrine Pihl Lyngstad jobber i NAV IT

– For å få «flere i arbeid» kan vi samle og systematisere erfaringene som er gjemt i dataene vi har. Det betyr for eksempel at veiledere som skal bistå en arbeidssøker kan se hva som historisk har fungert for personer med mange likhetstrekk, forteller Lyngstad.

– Maskinene kan for eksempel fortelle oss hva slags jobber arbeidsledige med tilsvarende yrkesbakgrunn har fått. Vi kan også finne ut hvilke arbeidsrettede tiltak som fungerer best for ulike typer brukere. Kombinert med geografiske data: I hvilke kommuner er det bruk for din yrkeserfaring og kompetanse?, kan maskinene bidra til «bedre brukermøter».

Kunstig intelligens kan også brukes innenfor sykefraværsoppfølging.

– Vi kan se hvilke kjennetegn de sykmeldte har som gjør at de sannsynligvis vil ha nytte av et tidlig dialogmøte, og på den måten kanskje korte ned sykefraværet. Det håper vi å få testet i år, sier Lyngstad.

Kan avdekke feil og avvik i forvaltningen

Når det gjelder «Pålitelig forvaltning», kan kunstig intelligens blant annet brukes til å avdekke feil og uventede avvik.

– Maskinene kan samle tilfeller med kombinasjoner av inntekt og stønad som avviker fra normalen. Det kan dreie seg om folk som har fått mindre enn de har krav på, eller mer. Vi tror også enkelte typer trygdesvindel kan avsløres med slike metoder.

Lyngstad forteller at maskiner også kan peke ut vurderinger eller vedtak som avviker fra normalen.

– Det er mulig for maskinen å gi et varsel til veileder om vedkommende gjør en skjønnsmessig vurdering som avviker vesentlig fra hva en kunne forvente basert på egen og andres historiske praksis, og det gir mulighet til å sikre en mer enhetlig veiledning og saksbehandling i NAV. Metoder for avviksdeteksjon kan også anvendes for å avsløre snoking med større treffsikkerhet enn ved tilfeldige stikkontroller.

Skal bruke «syntetiske data» for å ivareta personvern

Det tredje området kunstig intelligens brukes til, omhandler enkeltpersoners rettigheter i personopplysningsloven.

– Selv når vi opererer med store datamengder der både navn og fødselsnummer er fjernet, kan det være tilfeller der en person kan identifiseres ut fra for eksempel bosted og yrkesbakgrunn. Vi er opptatt av at vår bruk av data skal være både lovlig og etisk, og det kan kunstig intelligens bidra til. For å ivareta personvernet når vi skal gjøre analyser og utvikle maskinlæringsmodeller, er vi i gang med å lage såkalte «syntetiske data», sier Lyngstad.

Kort fortalt går det ut på å lage helt nye data som skal ligne mest mulig på de opprinnelige dataene – men uten at det skal være mulig å finne tilbake til de opprinnelige personopplysningene.

– Det kan sammenlignes med maskiner som kan etterligne malerkunsten til van Gogh slik at man kan gjenkjenne kunstneren, men uten at de maler det samme som han gjorde. Det vil gjøre det mulig for oss å gjennomføre mer av arbeidet vårt på data der det er umulig å identifisere mennesker, sier Lyngstad.

Hør Cathrine Pihl Lyngstad snakke om AI i NAV i podcasten #LØRN

Se også filmene Stordata i NAV 2018 på memu.no og Et møte med NAV i 2035