Unni Wilhelmsen er markedskoordinator i NAV i Innlandet, og kursdagene hun snakker om heter «På vei til jobb» og et opplegg for ungdom med orientering om ulike bransjer. Det startet de med i 2018 i samarbeid med NAV-kontorer i Hedmark, opplæringskontorene og fylkeskommunen.

Unni Wilhelmsen, markedskoordinator, NAV Innlandet

– Målet med kurset er å inspirere og motivere dem til enten å gå tilbake til utdanning – eller komme seg ut i jobb. Vi lytter til hva ungdommene sier og ønsker, og vi klarer å få mange av dem videre innenfor de bransjene de vil å jobbe i, forteller hun.

Til nå har snaut 50 ungdommer deltatt i «På vei til jobb», og mer enn halvparten av dem er nå enten i arbeidspraksis, under i utdanning eller på vei inn i en jobb.

Inspirert ungdom

Wilhelmsen forteller at NAV samarbeider med ulike aktører når en kursdag skal holdes.

– Vi kontakter de bransjene eller skolene som er aktuelle for våre ungdommer, og spør om de kan være med på en kursdag hos oss. Nå sist hadde vi for eksempel besøk fra en stor frisørsalong i Oslo og fra en lokal entreprenør innen bygg og anlegg. De aller fleste deltakerne blir inspirert til å jobbe målrettet mot å få seg utdanning og jobb, sier Wilhelmsen.

//

Jeg ble helt varm og glad da jeg hørte arbeidsgiveren fortelle om jobben.

DELTAKER I PROSJEKTET "SKOLE PÅ ARBEIDSPLASSEN" HOS VEIDEKKE

Wilhelmsen har forståelse for at NAV-veiledere med kanskje mer enn 100 brukere å følge opp, kan synes at noen personer er krevende å få ut i jobb eller utdanning.

– Jeg ser dessverre at vi i NAV mange ganger glipper i oppfølgingen av denne målgruppen. Men vi kan ikke lede ungdom, som har hele livet foran seg, til et liv på uføretrygd.

//

Endelig skjer det noe!

DELTAKER "PÅ VEI TIL JOBB" SOM ETTERLYSTE MER AKTIVITET

Wilhelmsen er opptatt av at NAV skal være «de gode hjelperne» som tilbyr muligheter de kanskje ikke ser selv.

– Mange av ungdommene mestrer ikke hverdagen og skolegangen. Da kan vi tilby skreddersydde opplegg, som for eksempel at de kan ta skolegang og fagbrev på arbeidsplassen. De aller fleste ungdommer vil noe med livet sitt, de vil jobbe og være en del av et aktivt samfunn. Vi i NAV må bidra til at de lykkes, sier Unni Wilhelmsen.