I over en måned har saksbehandlere på dagpengeområdet jobbet fra morgen til kveld både ukedager og i helger.

En innsats helt utenom det vanlige

En av dem er Arman Curic. Jobben hans er å behandle søknader om dagpenger fra arbeidsledige og permitterte. Siden 12. mars har NAV mottatt over 400 000 søknader om dagpenger. Til sammenligning kom det inn 160 500 søknader i hele 2019.

Hver eneste søknad må gjennomgås av en saksbehandler. I likhet med de fleste av sine kolleger, har Curic gjort en innsats helt utenom det vanlige for å få behandlet flest mulig søknader.

– Jeg begynner å jobbe mellom halv sju og sju hver morgen, og gir meg vanligvis ikke før utpå kvelden. I påsken jobbet jeg også skjærtorsdag og annen påskedag, sier Curic.

Han forteller at selve søknadene ikke har endret seg på grunn av koronasituasjonen, men det er flere søkere som har jobbet i utlandet og blitt sendt hjem til Norge. Saksbehandlingen har derimot endret seg litt.

– Vi har midlertidig fått anledning til å kreve noe mindre dokumentasjon enn tidligere, men vi må uansett sjekke hver eneste søknad for å se om søkerne fyller vilkårene til dagpenger.

Opplæring av nye kolleger

En rekke NAV-medarbeidere rundt om i landet har meldt seg til tjeneste for å avlaste kolleger i NAV Arbeid og ytelser.

Vanligvis er det omkring 200 saksbehandlere på dagpenge- og permitteringsområdet. De siste tre ukene har de fått 200 nye NAV-kolleger som allerede er i gang med å behandle søknader. I tillegg er det – foreløpig – 75 personer på opplæring. I disse dager har NAV rekruttert ytterligere 100 midlertidige saksbehandlere. 70 av dem skal behandle dagpengesøknader fra starten av mai.

Når opplæringen er gjennomført, får de veiledning fra rutinerte saksbehandlere, deriblant Curic.

– Dagpengeregelverket er komplisert, så det krever mye opplæring og veiledning før man kan behandle saker på egen hånd. Jeg får mange spørsmål hver dag, sier Curic, som har jobbet som saksbehandler på dagpengeområdet i sju år.

Drar lasset sammen

Direktør for NAV Arbeid og ytelser, Ellen Chr. Christiansen, er imponert over den iherdige innsatsen til sine medarbeidere.

For tiden behandler saksbehandlerne seks ganger så mange søknader per dag nå sammenliknet med i fjor, og bare i forrige uke ble 22.000 søknader ferdigbehandlet.

Direktør for NAV Arbeid og ytelser, Ellen Chr. Christiansen, er imponert over medarbeiderne sine.

– De har vist en fenomenal stå på-vilje. De har alltid jobbet mye, likevel har de stått på enda mer etter vi fikk denne koronasituasjonen. Bare i påsken brukte de mer enn tre tusen timer på saksbehandling av dagpenger. Jeg er også kjempeglad for hjelpen vi har fått fra andre deler av NAV. Det viser at vi drar lasset sammen, og det er veldig motiverende.

Christiansen forteller at de første ukene etter 12. mars kunne de ikke behandle nye dagpengesøknader både fordi det tok noe tid med juridiske avklaringer, og fordi NAVs saksbehandlingssystem måtte tilpasses det nye regelverket.  Saksbehandlerne kunne klargjøre søknader, men måtte vente med å ferdigbehandle dem.

– Det var en frustrerende situasjon å se bølgen med saker som veltet inn, uten at vi kunne begynne å behandle dem. Det var først den 30. mars at kunne vi gå løs på den store mengden, sier hun.

– Automatisering løser ikke alt

Foreløpig blir alle søknader om dagpenger behandlet av saksbehandlere.  NAV og Arbeids- og sosialdepartementet jobber for tiden med å få på plass endringer i dagpengeregelverket som gjør at mest mulig kan behandles automatisk.

Christiansen understreker at selv om det gjøres endringer i regelverket, vil det ta tid før alle dagpengesøknadene er ferdigbehandlet.

– Enhver automatisering vil være til god hjelp, men det løser ikke alt. Det er også mye som ikke kan automatiseres. Kanskje kan de enkleste søknadene behandles helt eller delvis automatisk, men de fleste søknadene er komplekse og krever ulike typer vurderinger av en saksbehandler, sier Christiansen.

Med normal kapasitet og uten forenklinger i saksbehandlingen, anslår hun at det ville tatt over ett år å ferdigbehandle søknadene som har kommet inn den siste tiden.

– Hvis vi kan holde produksjonen på det nivået vi har planlagt, og inngangen av søknader ikke øker mer enn vi har beregnet, regner vi med å være a jour allerede i slutten av juli, sier hun.

Hun anbefaler de som venter på at søknaden innvilges å gjøre en vurdering av sin økonomiske situasjon.

– Det er lurt å være i forkant. Hvis man ser at man kommer til å slite økonomisk, vil jeg anbefale de som har søkt om dagpenger om også å søke om forskudd. De som har søkt én gang og trenger et forskudd til, må søke på nytt. I tillegg kan det være klokt å kontakte banken sin for å høre om man for eksempel kan få utsatt nedbetaling av lån i en periode. Mange banker er hjelpsomme med å finne løsninger i denne situasjonen.

Fortsetter å stå på

I påvente av regelverksavklaringer, jobber saksbehandlerne ufortrødent videre med å ferdigbehandle så mange saker som mulig.

– Vi kan ikke vente på automatisering, vi må bare jobbe på det vi kan, sier Christiansen.

Den formidable innsatsen medarbeiderne hennes legger ned hver eneste dag i uke etter uke, stiller ekstra krav til ledelse, mener Christiansen.

– Vi må selvsagt følge arbeidsmiljølovens bestemmelser og sørge for å legge inn hviledager. Men det er også forskjell på folk. Noen tåler godt å jobbe mye, mens andre må passes litt mer på. Det er en viktig lederoppgave å følge med på hver enkelt, spesielt når de fleste for tiden jobber hjemmefra

Tar én sak om gangen

Fra sitt hjemmekontor i Sarpsborg er Arman Curic forberedt på at det kommer til å være store mengder dagpengesøknader som må behandles manuelt i lang tid framover. Heldigvis blir han ikke motløs av tanken på den ekstreme mengden med søknader som ligger inne i saksbehandlingssystemet. Heller ikke at han trolig må regne med å jobbe lange dager framover også.

– Nei, det tenker jeg ikke på. Jeg sjekker ikke hvor mange saker som ligger og venter. Jeg tar én sak om gangen og blir motivert av å vite at jobben jeg gjør virkelig bidrar til å hjelpe de som trenger det.