Leo Ajkic ledet NAVs debatt «velferdsstaten i spagaten: en samtale om fattigdom i et av verdens rikeste land» under Arendalsuka. Den profilerte programlederen kom til Norge som 11-åring, da familien flyktet fra Bosnia, og har kjent på kroppen hvordan det er å være ny i Norge uten penger.

– Inntektsforskjellene i Norge har økt de siste 10 årene, forteller NAVs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

I NAVs fattigdomsrapport (Lavinntekt og levekår i Norge) forklares de økte ulikhetene med at inntektsveksten har vært sterkest for de med høyest inntekter, mens veksten har vært mer beskjeden for de nederst på inntektsstigen. Økt innvandring har bidratt til økte inntektsforskjeller.

Arbeid er svaret

– Hvem er fattige i ett av verdens rikeste land? Hvorfor er det sånn? Og hva kan gjøres? spurte Leo Ajkic.

BROBYGGER: Leo Ajkic fikk denne uken Brobyggerprisen 2019, for «å ha ført folk sammen og utviklet forståelse og respekt for menneskeverd og likeverd, bl.a. som programleder for TV-serien Flukt på NRK.

Han tok opp blant annet begrepet ghettofisering, om hvordan innvandrere og narkomane plasseres i de samme bydelene, og hvordan dette påvirker utviklingen. Og – ikke minst – hva skal til for å unngå å bli fattig i Norge?

Panelet var samstemte: - arbeid!

Tar tid

– Integrering er vanskelig, kanskje må vi ha mer tålmodighet. Jeg er redd for «andregjøring», at vi snakker om «oss» og «de andre». Jeg underviser masse flink innvandrerungdom, og de fleste er flinke. Men dette tar tid, vi må være tålmodige, sa Ivar Lødemel, forsker fra Oslo Met.

Lødemel har forsket på fattigdom, og kunne blant annet fortelle at fattigdomsutviklingen i Sverige gått i så negativ retning at forskere nå mener Sverige ikke lenger kan inkluderes blant de nordiske velferdslandene.

«De dårlige jobbene»

Med arbeid som fasit, dukker spørsmålet om hvorvidt det finnes «dårlige jobber» opp.

–  I Norge er det fortsatt bra forhold, med tanke på «bad jobs». I Hamburg vet vi det sitter folk om morgenen og venter på telefon for å høre om de skal på jobb den dagen, sa Lødemel.

For å fremstå som gode rollemodeller og friste unge til å ta de «dårlige jobbene», har Leo Ajkic en oppfordring til politikerne:

– Vask toaletter «live» hver mandag!

I tillegg vil det være et behov for å løfte yrkesfagene.

– Det vil bli stor etterspørsel etter yrkesfag i årene som kommer. Det er trolig lettere å motivere flyktninger eller andre som ikke vil gå mange år på skolen til å ta yrkesfagutdanning, sa Yngvar Åsholt.

 

Deltakerne i fattigdomsdebatten:

Leo Ajkic, leder samtalen
Ivar Lødemel, professor, Institutt for sosialfag, OsloMet
Guro Angell Gimse, statssekretær (H), regjeringen
Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, NAV