I en barnehage i Hedmark var det behov for en spesiell trapp for at en kortvokst jente skulle klare å komme seg på do. Målet var at jenta, med en skrittlengde på 17 cm, skulle klare det helt selv.

Barnehagen hadde først laget en trapp i tre, men denne viste seg å være veldig tung og komplisert å flytte på for renholdspersonalet. Det ble derfor prøvd ut trapper fra ulike leverandører, men ingen fungerte. Løsningen ble en egenkomponert trapp.

Skreddersydd løsning

Tekniker Arne Hansen ved NAV Hjelmiddelsentral Hedmark fikk skisse og mål fra ergoterapeuten i kommunen, og laget en trapp i lettmetall. Trappen fikk rekkverk, riktig trinnhøyde, ekstra trinn og stor plate til å stå på så barnet fikk snudd seg rundt. Rekkverket kan i tillegg justeres i høyden.

Aina Skjøthaug, avdelingsleder ved Hjelpemiddelsentralen, ønsker å trekke frem dette som et eksempel på en sak med godt samarbeid og velvilje til å få til en god løsning for bruker. Hun sier tilbakemeldingene fra barnehagen har vært veldig positive.

– De sier at de aller minste barna vil starte med do-trening fordi trappa er så spennende å gå i. Da blir det mer stas for hun som har fått den også når den er så populær hos de andre. //