Høsten 2018 hadde NAV Farsund sitt første oppfølgingstiltak for ungdom i egen regi. Før de satte i gang, var planen lagt for hvordan de skulle involvere deltakerne i arbeidet.

Ann Kristin Stave, NAV Farsund

Samlet tilbakemeldinger underveis

«Jobbfokus» går over fire uker, og målet er å bidra til at ungdom kommer i utdanning eller jobb.

– Vi ønsket at ungdommene skulle være aktivt med i å utforme og evaluere kurset, slik at vi kan forbedre oss til neste kurs, sier Ann Kristin Stave, avdelingsleder NAV Farsund.

Da kurset startet, måtte de ti deltakerne velge seg en tillitsvalgt, som fikk i oppgave å samle opp tilbakemeldinger underveis. Siste dag hadde de en utvidet evaluering gjennom skriftlig spørreskjema og åpne tilbakemeldinger i plenum.

– Ungdommene tok en aktiv rolle og ga oss tydelige tilbakemeldinger, forteller Stave.
Intervjutrening og bedriftsbesøk var noe av det ungdommene likte best. Deltakerne ble intervjuet av en NAV-veileder til en stilling de hadde søkt og fikk konkrete tilbakemeldinger på hva de kunne forbedre.

Konkrete og praktiske

– De var opptatt av det konkrete og praktiske. De likte godt at vi hadde arbeidsgivere på besøk som fortalte hva de så etter når de skulle ansette noen. Personalsjefen snakket med ungdommen i pausen, og flere av de har i ettertid fått jobb hos bedriftene vi har hatt på besøk. Å knytte kontakter er veldig viktig for å lykkes på arbeidsmarkedet, sier Stave.

Ungdommene var også tydelige om forbedringspunkter:

– En litt morsom tilbakemelding var at «foredragsholderne må få opplæring i å bruke digitale verktøy». Vi var opptatt av at det tekniske skulle fungere og syntes vi hadde forberedt oss godt. Men det var tydeligvis ikke godt nok for dagens ungdom. Så til neste kurs er vi enda bedre forberedt, sier Stave.