I fjor vinter ga brukerutvalget i Tønsberg en utfordring til NAV-leder Per Henning Johannesen. Utvalget ville han skulle invitere ulike brukergrupper til dialog, slik at de ansikt til ansikt kunne fortelle ham hva de mener hindrer dem i å komme i arbeid. Målet var å få ideer som kan gi bedre tjenester til brukerne.

Fikk gode råd

Johannesen tok utfordringen og bestemte seg for å invitere ungdom som nylig hadde deltatt på informasjonsmøte med en påfølgende workshop. Natalie Roberg, en ung arbeidssøker, fikk ansvar for planlegging og praktisk gjennomføring.
60 ungdommer ble kontaktet, 17 viste sin interesse, men bare 7 møtte opp. Det ble likevel en vellykket dag.

Ungdommene fortalte hva de mente fungerte og hva de mente fungerte dårlig, på de arenaene de hadde vært deltakere. For ikke å glemme – de fortalte hva de hadde savnet.

Det aller viktigste for ungdommene er rask hjelp til å komme i arbeid. Måten å gjøre det på er nyttig veiledning og en veileder som viser forståelse for hver enkelt sin situasjon. Ønsket om å bli sett og hørt og det å etablere tillit mellom bruker og veileder er viktig for ungdommene.

GA RÅD: Natalie Roberg var blant ungdommene som ga gode råd.

Et annet råd som ble gitt var at NAV bør arrangere egne informasjonsmøter for ungdom, ettersom det kun er et fåtall av ungdommene i denne gruppen som har rett på dagpenger og at det derfor ikke er interessant å høre så mye om det.

– Jeg trodde ikke dette skulle skje i min levetid! Slik oppsummerte en ung mann det han var med på.

- En lærerik dag

– Dette har vært en interessant og lærerik dag. Dere har kommet med mange gode ideer og tilbakemeldinger som blir nyttige for oss. Nå skal vi se nærmere på innspillene og tenkt gjennom hvordan disse kan hjelpe oss til å bli flinkere i møte med unge mennesker, sa NAV-lederen ved dagens slutt.

I tiden etter arrangementet har ungdomsavdelingen ved NAV Tønsberg gjennomført ytterligere to medvirkningsmøter, et for langtidsledig ungdom og et for nyregistrerte ungdommer. Alle har fått vite om endringene NAV-kontoret har gjort med utgangspunkt i ungdommenes tilbakemeldinger.

– Må bli en arbeidsform

Både brukere og veiledere ser på medvirkningsmøtene som nyttige. I 2018 har avdelingen planlagt fire slike møter.

– Dette er ikke en ting man gjør é gang, og ferdig med det. Skal det gi varig endring, må det innføres som en arbeidsform, sier Kirsten Bakke, som er leder av brukerutvalget ved NAV Tønsberg og brukerutvalget i Vestfold.

I november 2017 inviterte NAV Holmestrand all ungdom som hadde vært registrert ved NAV kontorene i Hof, Sande og Holmestrand til en utviklingskveld. De ba om ærlige, usminkede tilbakemeldinger om NAV kontorene sett gjennom brukernes øyne, plusser så vel som minuser, og ikke minst - mangler.

– Det er en voksende vilje til brukermedvirkning i NAV-kontorene. Mange har planer om medvirkningsmøter i 2018. Nå er det lov å være optimist, sier Kirsten Bakke. //