Profilbilde Arne Ellevset, MIF
NØKKELORD: Aktivering, sosialisering og motivering er nøkkelordene for det vi tilbyr ungdommene, sier Arne Ellevset, MIF.

Mjøndalen Idrettsforening (MIF) har lenge samarbeidet med Bymisjonen og Eiker Vekst om å tilby aktiviteter til personer som av ulike grunner har problemer med å få seg jobb eller komme seg ut i aktivitet.

- Avisene skrev en periode mye om ungdom som satt hjemme og verken fikk seg jobb eller fullførte utdanning. Da tenkte vi at vi kunne bruke erfaringen vår til å gi et tilbud til lokale unge som har hatt en tung start på livet, sier Arne Ellevset i MIF, som kontaktet NAV Nedre Eiker for å høre om det var mulig å få i gang et samarbeid.

NAV Nedre Eiker var ikke vonde å be.

- Dette var en god anledning for oss som jobber med ungdom i NAV, og både vi og MIF så muligheten til å dra nytte av hverandres kompetanse, sier Frank Fjelldalen, markedsveileder i NAV Nedre Eiker.

Må være motivert

En av deltakerne i «Ut i jobb med MIF og NAV» er Kristofer Veigar Gunnarsson (22), som flyttet fra Island til i 2010. Høsten 2013 begynte han på Nedre Eiker Videregående skole. Omstendigheter førte til at han måtte ta opp igjen den siste eksamenen.

Profilbilde av Kristofer Veigar Gunnarsson
FIKK JOBB ETTER TRE MÅNEDER: Kristofer Veigar Gunnarsson

- Dermed fikk jeg ikke førstegangsvitnemål. Jeg hadde ikke gode nok karakterer til å komme inn på videre studier gjennom ordinær kvote, forklarer Gunnarsson.

Han bestemte seg for å ta en pause og begynte å søke jobber.

- Jeg søkte på mange stillinger, men fikk ingen fordi jeg ikke har erfaring. Jeg tok kontakt med NAV, og fikk Frank som veileder, sier Gunnarsson.

Frank Fjelldalen er markedsveileder i NAV Nedre Eiker og kontaktperson for samarbeidet med MIF. Han er den som finner kandidater til prosjektet.

- Deltakerne må være oppriktig motivert for å komme i jobb. Hvis jeg ikke tror de kan være klare for å komme ut i jobb i løpet av 6-12 måneder, er de ikke aktuelle. Kristofer var en klar kandidat, han var veldig ivrig på å komme ut i jobb, sier Fjelldalen.

Tett oppfølging

Profilbilde, Frank Fjelldalen, NAV-veileder
KVALITETER: Vi ser kvaliteter ved alle deltakerne, derfor har «Ut i jobb med MIF og NAV» lykkes, mener Frank Fjelldalen ved NAV Nedre Eiker.

Ungdommene i prosjektet får en kontaktperson i MIF som har ansvar for å følge dem opp i det daglige.

- Alle som jobber her prater med ungdommene daglig for å høre hvordan det går, sier Ellevset.

Han legger til at alle ungdommene vet at prosjektet ikke fører til en jobb i Mjøndalen idrettsforening. De må aktivt søke andre jobber og får fri for å delta på jobbsøkerkurs og andre aktiviteter i regi av NAV.

Fjelldalen har kontorplass hos MIF en dag i uka, og hjelper ungdommene blant annet med å søke jobber.

- Jeg sitter ved siden av dem og hjelper dem med å skrive CV, pusse på søknader, finne stillinger eller søke på skole, forteller han.

I begynnelsen var hovedmålet å få folk ut i jobb, men i 2018 la de også stor vekt på å få deltakere i utdanning.

Fakta // «Ut i jobb med MIF og NAV»
  • Var et samarbeidsprosjekt mellom Mjøndalen Idrettsforening og NAV Nedre Eiker
  • Målet var å få unge arbeidsledige ut i jobb/utdanning innen 6-12 måneder.
  • Varte fra mars 2016 – desember2018.
  • 37 ungdommer fikk arbeidstrening i MIF i løpet av prosjektperioden.
  • Fikk økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Buskerud.

- Gjennom hele prosjektperioden har tolv ungdommer kommet seg ut i jobb og fem har begynt på skole. Fire av dem begynte i 2018, sier Fjelldalen.

Fikk jobb på tre måneder

Gunnarsson roser prosjektet han deltok i.

- Det var veldig kult å få være med. MIF er jo en veldig stor del av den lokale identiteten og betyr mye for de som bor her.

Han forteller at ungdommene gjorde mange ulike arbeidsoppgaver, som vedlikehold, kantinedrift, idrettsfritidsordning og renhold.

- Jeg fikk velge selv hva jeg ville gjøre, og siden jeg liker godt å være sosial, valgte jeg idrettsfritidsordningen og trivdes veldig godt, sier Gunnarsson.

Fjelldalen forteller at det bare tok tre måneder før Gunnarsson fikk jobbintervju ved Jysk Mjøndalen, som NAV lenge har hatt et godt samarbeid med. Mandagen etter begynte han der i arbeidstrening. Gunnarsson har nå jobbet der i snart to år, det første året med lønnstilskudd fra NAV.

Viderefører samarbeidet

Fakta // AMO-kurs

Nå som prosjektperioden er over, er det slutt på midler fra Fylkesmannen. NAV og MIF har likevel bestemt seg for å videreføre samarbeidet på grunn av de gode resultatene. Det er fortsatt et spørsmål om finansiering, de skal derfor prøve det ut som et arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs) ut 2019.

- Nesten halvparten av deltakerne har kommet i jobb eller skole, så vi vil gjerne fortsette, sier Fjelldalen