Som kollegaer av Marianne kjenner vi på sorg, forskrekkelse og fortvilelse etter den grusomme hendelsen på NAV Årstad. Samtidig er vi takknemlige for at vi har fått jobbe med Marianne alle disse årene, og lært henne å kjenne som en omsorgsfull og dyktig kollega.

Marianne utdannet seg som sosionom i voksen alder og jobbet under deler av utdanningen i deltidsstilling på Innvandrerkontoret. Fra Marianne var ferdig utdannet sosionom i 2001 har hun jobbet ved NAV Årstad sosialtjeneste. De første seks årene jobbet hun som saksbehandler i mottaksavdelingen, og de siste 14 årene jobbet hun som avdelingsleder ved kontoret. Hun bidro sterkt til utvikling av tjenestene og hadde et særlig engasjement for fagområdet arbeid og kvalifisering, blant annet tok hun videreutdanning innenfor dette feltet.

Marianne var en bauta på kontoret og var svært knyttet til arbeidsplassen sin. Hun hadde energi og arbeidskapasitet som mange kunne misunne henne. Hun gjennomførte sine daglige treningsøkter, og hadde gjerne godkjent vedtak på økonomisk sosialhjelp før klokken var 7 om morgenen!

Som del av ledergruppen ved NAV Årstad tenkte Marianne alltid på hele kontorets beste når ressurser skulle fordeles og oppgaver ivaretas. Hun var faglig dyktig og hadde en beundringsverdig oversikt på alle rutiner og prosedyrer. Marianne vil bli husket for hvordan hennes personlighet og kompetanse var med å gjøre ansatte til gode sosialarbeidere.

Som kollega beskrives Marianne som en som ikke ønsket å ta plass eller stikke seg frem, og som alltid tenkte først på å vise omsorg og ivareta andre.  Med evne til å være tydelig, strukturert og handlekraftig og samtidig varm og omsorgsfull, var hun en svært kompetent leder som har satt dype spor, og har hatt stor betydning for mange. De ansatte opplevde å bli sett og ivaretatt av Marianne.

Savnet av et flott menneske er stort og sårt, og mange kollegaer kjenner på en følelse av fortvilelse og meningsløshet. Marianne etterlater seg et tomrom på kontoret og i hele NAV i Bergen.

Våre tanker og medfølelse går til hennes fire barn, som hun var så stolt av, og hennes foreldre, som har mistet en omsorgsfull mor og datter.

Vi vil minnes Marianne med glede, respekt og takknemlighet.

 

Fra kollegaer i NAV