– Jeg hadde ikke møtt opp hvis jeg måtte kjøre de 20 milene til Fauske.

Slik oppsummerer arbeidssøker Petter Johan Vangen (24) møtet med NAV Hamarøy, etter den nye Nordlandsmodellen.

– Jeg fikk mer ut av møtet enn jeg hadde forventet før jeg kom, sier en fornøyd Vangen.

Han forteller om en god brukeropplevelse, til tross for at møtet i stor grad var digitalt.

Voksende modell

I fjorårets utgave av Brukermeldingen fortalte vi om den nye arbeidsmetodikken som NAV Fauske hadde begynt å arbeide etter. I korthet gikk det ut på at arbeidssøkere ble invitert til felles informasjonsmøte på NAV-kontoret med påfølgende individuell «speed dating» rett etterpå.

Metodikken er nå utviklet videre for hele tjenesteområdet i indre Salten, som består av fem kommuner. Det er 250 km mellom områdets ytterpunkter, og mellom NAV Fauske og NAV Hamarøy er det 200 km, altså rundt tre timers kjøring.

Arbeidssøker Petter Johan Vangen ble invitert til et felles informasjonsmøte gjennomført av det lokale kontoret NAV Hamarøy. Etter møtet tilrettela den lokale NAV-veilederen, Jan Morten Andreassen, for et digitalt møte med NAV Fauske og rådgiver Lars Petter Holstad.

Mengdetrening

I tillegg til at NAV Fauske har oversikt over et stort arbeidsmarked, og i større grad har mengdetrening på avklaringssamtaler og jobbmatch, var brukers opplevelse mer konsentrert om effektiviteten i brukermøtet.

– Alt det tekniske fungerte bra. Rådgiveren på Fauske fikk opp min situasjon på sin skjerm og vi kunne diskutere ut fra det. Dette var veldig greit, siden det ville vært for langt å kjøre de 20 milene til Fauske, sier Vangen. //