Når Møller Medvind ansetter folk til å klargjøre biler for salg, er de ikke opptatt av hva de har gjort før. Snarere tvert imot.

Teodor Olving signerer arbeidskontrakten
Avdelingsleder Kurt Ekerhaugen og en kollega følger med når Teodor Olving signerer arbeidskontrakten.

– Vi vil helst ikke vite så mye. Mange har prøvd og feilet en del før de kommer hit, og vi vil ikke snakke om nederlag. Vi er opptatt av å avdekke motivasjonen deres for å jobbe her og trenger ikke å høre hele historien deres, sier daglig leder Mari Førde.

– Hos oss får de sjansen til noe varig

Hun er i familie med Harald Aars Møller, som i sin tid startet firmaet Harald A. Møller, som ble kjent for bilimport, bruktbilsalg og verksted. Nå heter firmaet Møller Mobility Group. I 2018 etablerte familen Møller Medvind, som gir unge mennesker en mulighet til en full, fast stilling innen bilpleie. Mange av de som rekrutteres har stått langt fra arbeidslivet og har av ulike grunner ikke fullført videregående skole.

– Vi ansetter det som gjerne omtales som folk med «hull i CV-en», men sannheten er ofte motsatt. De har ofte en veldig lang CV, men den er fylt med en rekke kortvarige jobber og andre aktiviteter. Hos oss får de sjansen til noe varig, sier Førde.

– En sjeldenhet

Daglig leder for Møller Medvind Utvikling, Bjørn Erik Tangen, NAVs arbeids- og tjenestedirektør Sonja Skinnarland og daglig leder for Møller Medvind, Mari Førde, var til stede da arbeidskontrakt nr 50 ble signert. Senere samme uke var det to til som fikk full, fast jobb.

Rekrutteringen foregår via NAV, som skaffer aktuelle kandidater. Vanligvis får de lønnstilskudd fra NAV i opptil ni måneder, og NAV kan også bekoste førerkort. Underveis har de en mentor hos Møller Medvind, og hvis de viser seg å gjøre en god jobb, blir de tilbudt en fast heltidsstilling.

Arbeids- og tjenestedirektør Sonja Skinnarland setter stor pris på samarbeidet.

– Det som er ekstra fint med Møller Medvind, er at de tilbyr faste fulltidsjobber. Det er en sjeldenhet. Jeg er også glad for at de ikke er opptatt av fortiden til kandidatene vi finner til dem. Mange av dem har vært gjennom NAV-tiltak som ikke har ført fram, og det siste de trenger er å bli vurdert ut fra det de ikke lyktes med.

Har rekruttert over 200 personer

Den som har sørget for rekrutteringen fra NAV heter Nancy Merete Myrvang. Hun er markedskontakt ved NAV Nordstrand og har vært med helt siden oppstarten. Til sammen har hun rekruttert over 200 personer til Møller Medvind. Solskinnshistoriene er mange, men det er ikke alle som får det til.

– Det er ikke lett å begynne i full jobb for en som kanskje aldri har hatt erfaring med arbeidslivet, sliter med helseutfordringer eller har ustabil hjemmesituasjon. Det kan gjøre overgangen til arbeidslivet vanskelig, sier Myrvang.

Nancy Merete Myrvang ved NAV Nordstrand finner aktuelle kandidater til Møller Medvind. (Foto: Privat)

Hun forteller at oppstarten i 2018 var krevende fordi hun ikke fikk nok kandidater å velge blant. Kreative løsninger var nødvendig for å fylle rekrutteringsbehovet til Møller Medvind, blant annet tok hun initiativ til et samarbeid mellom Oslo-politiet og en tiltaksbedrift NAV hadde en avtale med.

– På den måten fikk jeg fatt i kandidater som sannsynligvis hadde trengt hjelp fra NAV før eller senere. Nå har vi det som heter «rekrutteringsbistand» i fagsystemet vårt, det betyr at jeg kan lyse ut stillinger slik at alle NAV-veiledere i Oslo og Viken kan se dem.

Når en NAV-veileder har en aktuell arbeidssøker, gjennomfører Myrvang et intervju med kandidaten.

– Hvis jeg tror det er en god match, sender jeg CV-en videre til Møller Medvind, som gjør et nytt intervju.

Ingen fjonge formuleringer

Daglig leder for Møller Medvind Utvikling, Bjørn Erik Tangen, har tett kontakt med Myrvang. Han er full av lovord:

– Nancy gjør en uvurderlig jobb. Hun vet hva vi trenger og stiller alltid opp, både for oss og for de vi rekrutterer.

Tangen mener at de som har fått jobb via NAV-samarbeidet er en berikelse for firmaet.

– Vi har veldig få konflikter sammenlignet med andre firmaer jeg har jobbet i. Jeg tror det henger sammen med at vi har en flat struktur og at vi har greid å bygge en god kultur sammen med de ansatte. Det å bry seg om hverandre er en viktig del av kulturen. Alle har et ansvar for å ta vare på kolleger og bedriften vår. Dessuten er vi opptatt av å bruke ord alle forstår. Vi bruker ingen fjonge formuleringer.

Utvider virksomheten

Møller Medvind har også vært pådriver for at det nå er mulig å ta fagbrev innen bilpleie. Det kan enten gjøres fullt ut i en bedrift, eller ved to års skolegang og to års praksis i en bedrift i etterkant.

– Bilpleie har vært en ruskete bransje med mye svart arbeid og dårlige arbeidsforhold. Nå er det endelig anerkjent som et yrke og får den statusen det fortjener, sier Tangen.

Nå vil Møller Medvind utvide virksomheten. En avdeling i Trondheim ble etablert i 2019, og andre står for tur.

– Vi håper og tror at de andre store byene kommer etter. Dessuten åpner vi snart Møller Medvind Arena i lokalene her på Alnabru. Dette blir et spennende inkluderingshus, og målet er at andre bedrifter skal la seg inspirere, sier Tangen.