Profilbilde av Elin Gunnarson
Elin Gunnarson ønsket seg en applausknapp

I fjor mottok omkring 12 600 personer pleiepenger for sykt barn, som er en inntektsordning for yrkesaktive med omsorg for syke barn. Mange søker flere ganger i løpet av et år, fordi barnets helsesituasjon kan variere.

Fram til NAV lanserte den første versjonen av en digital søknad om pleiepenger i fjor, måtte søknadsskjemaene skrives ut og sendes i posten. Ettersom det også må legges ved en legeerklæring, har søknadsprosessen vært tungvint.

Betyr mye

Nå bruker seks av ti den digitale søknaden, som har vært videreutviklet i år. Med seg i videreutviklingen har NAV et brukerpanel, som blant annet består av mottakere av pleiepenger. Brukerpanelet tas jevnlig med på møter når det er gjort forbedringer i den digitale søknaden.

Og det var en ny forenkling av søknadsprosessen som fikk Elin Gunnarsson til å ønske seg en applausknapp.

– For oss som mottar pleiepenger betyr det mye at søknadsprosessen er så enkel som mulig, og jeg setter pris på at vi blir tatt med på råd, sier Gunnarsson.

Profilbilde av Bettina Lindgren
Bettina Lindgren er styreleder i Løvemammaene

Bettina Lindgren enig med Gunnarson. Hun er styreleder i organisasjonen Løvemammaene, som har engasjert seg sterkt i regelverket for pleiepenger:

– Det har stor nytteverdi for oss at vi får bidra i forbedringen av den digitale søknaden. Jeg blir stadig kontaktet av medlemmer som synes det er blitt så mye enklere å søke nå, sier Lindgren.

Flere forenklinger

Produkteier i «Team Sykdom i familien», Guro Zakariassen Simonsen, sier at innspillene og deltakelsen fra de som faktisk bruker pleiepengesøknaden, er helt avgjørende.

– Uten involvering av de som skal bruke søknaden ville vi ikke klart å lage en så god løsning. Innspillene deres i kombinasjon med jevnlige brukertester og direkte tilbakemeldinger via nav.no, er retningsgivende for forbedringene vi gjør.

Simonsen forteller at NAV nylig har gjort det mulig for søkerne å følge status på saken sin.

– Og det er en stor forbedring. Over tretti prosent av de som ringer NAV med spørsmål om pleiepenger, lurer på hvor i løypa saken deres er.

Til neste år skal vi gjøre det mulig med automatisk saksbehandling der det er mulig.

Profilbilde av Guro Zakariassen Simonsen
Guro Zakariassen Simonsen, produkteier i NAV

– Det vil gjøre at mange søkere får raskere svar, sier Simonsen.

Kraftig økning

Regelverket for pleiepenger er endret flere ganger de siste årene. I januar 2017 ble blant annet kravene til sykdommens alvorlighetsgrad mindre strenge, og aldersgrensen ble utvidet til 18 år, uavhengig av sykdomstilstand. Det har ført til en kraftig økning i bruk av pleiepenger.

I 2019 opphørte regelen om at man hadde en «tidskonto» med 1 300 pleiepengedager per barn.

NAV har fått øremerkede midler til å gjøre søknadsprosessen for pleiepenger bedre og mer effektiv.

– Foreldre til alvorlig syke barn er i en svært vanskelig situasjon. De er ofte bekymret både for barnets helse og for den økonomiske situasjonen. Vi er derfor glade for at vi har anledning til å prioritere denne gruppen, sier Simonsen.