10. mai ble første versjon av den digitale søknaden om pleiepenger for sykt barn lansert. Det betyr at søknadsprosessen er blitt enklere, blant annet fordi søkerne ikke trenger å legge inn alle opplysninger NAV har fra før, og de slipper å sende søknaden i posten.

Gode tilbakemeldinger

Kaja Amundsen

Fram til nå har dessuten også sykehuslegen måttet signere på en legeerklæring som er bakt inn i papirsøknaden. I den digitale søknaden kan legeerklæringen fotograferes og lastes opp som et vedlegg.

Kaja Amundsen har jobbet som saksbehandler på området «sykt barn» og er produkteier for den digitale søknaden, som etter to uker er brukt av 150 søkere. Hun forteller at tilbakemeldingene er gode:

– Det foreløpige inntrykket er at det er færre som ringer pleiepengetelefonen ved NAV Kontaktsenter for å spørre om de har søkt på riktig måte eller om søknaden har kommet fram. Også saksbehandlerne virker fornøyde, sier Amundsen.

Mottar ikke helseopplysningene digitalt

Foreløpig er prosessene etter at søknaden er sendt de samme som før, det vil si at saksbehandlingen foregår manuelt. Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger, som i løpet at neste år skal ut av det mer enn førti år gamle saksbehandlingssystemet Infotrygd. Da vil saksbehandling av pleiepengesøknadene kunne skje delvis automatisk.

Den digitale søknaden forbedres og videreutvikles kontinuerlig, men helautomatisk saksbehandling er ikke på trappene foreløpig.

– Utfordringen er at vi ikke får inn helseopplysninger digitalt. Om en stund håper vi at selve vilkårsvurderingen kan gjøres automatisk, men det er først når helseopplysninger oversendes digitalt fra sykehusene at hele saksbehandlingen kan gjøres automatisk. Vi skal ha en dialog med sykehusene for å undersøke om dette er noe vi kan få til, sier Amundsen.

Selv om det ikke er et krav fra NAV, bruker mange sykehusleger fortsatt legeerklæringen i papirversjonen av søknadsskjemaet.

– Vi har fått tilbakemelding fra en sykehuslege som synes det er tungvint og tidkrevende å laste ned skjemaet, så i påvente av en elektronisk løsning vil vi se på om vi kan lage en bedre versjon av legeerklæringen, sier Amundsen.

– En sårbar gruppe

Pleiepenger erstatter inntekt for foreldre eller nære pårørende til alvorlig syke barn. I fjor kom det inn 38.400 søknader som gjelder barns sykdom, og over 70 prosent er søknader om pleiepenger.

– De som søker om pleiepenger er en sårbar gruppe. Når barnet deres er alvorlig sykt, er de i en fortvilt og stresset situasjon, og regelverket kan være vanskelig å forstå. I tillegg er det endret flere ganger de siste par årene. Så at vi nå har gjort det enklere for denne brukergruppen, er jeg veldig glad for, sier Amundsen.