Fakta // Digisos
  • startet som et prosjekt i 2017 for å digitalisere sosiale tjenester i NAV
  • er et samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og kommuner.
    prosjektet ble avsluttet og overført til drift som Team Digisos fra 1.1.2020
  • Les mer om Digisos i saken Høy bruk av digital søknad om sosialhjelp

NAV tilbyr stadig flere tjenester til de som trenger økonomisk sosialhjelp. 5. november ble en veileder i økonomisk rådgivning lansert, og tidligere i år startet de første kommunene å ta i bruk en ny innsynsløsning for søknad om økonomisk sosialhjelp. Den gir søkerne blant annet mulighet til å sjekke status i saken sin, få oversikt over oppgaver som skal gjøres, lese vedtak, samt sjekke utbetalinger på Ditt NAV.

En tredjedel av befolkningen

I begynnelsen av november 2020 hadde 20 kommuner tatt i bruk innsynsløsningen. Blant disse er store kommuner som Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, så til sammen kan en tredjedel av landets innbyggere nyttiggjøre seg den nye løsningen. Ytterligere 60 kommuner vil koble seg på i løpet av året.

Bergen var den første kommunen som tok i bruk innsynsløsningen. Fra slutten av januar har de testet den og bidratt til videreutvikling.

– Det har vært morsomt og spennende å være de første til å ta i bruk innsynsløsningen. Vi får få tilbakemeldinger fra brukerne, og det tar vi som et godt tegn, sier Ronny Nyhammer Olsen i Bergen kommune.

Profilbilde av Ronny Nyhammer Olsen
Ronny Nyhammer Olsen

Også NAV Kontaktsenter sier de merker en liten nedgang på spørsmål søkeren kan finne svaret på ved å logge seg inn på Ditt NAV.

For snart tre år siden ble den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp lansert i noen få kommuner, og nå er en tilgjengelig for 95 prosent av befolkningen. Via veiviseren for økonomisk sosialhjelp på nav.no kan søkere sjekke om kommunen tilbyr digital søknad, og fra midten av oktober kan man også kunnet se om kommunen man bor i har tatt i bruk den nye innsynsløsningen.

Utreder flere tjenester

At søkeren selv kan sjekke status for sin sak, gjør informasjon fra NAV mer tilgjengelig og gjennomsiktig, og hele prosessen er mer forutsigbar.

Profilbilde av Linda Doan
Linda Doan, leder for Team Digisos.

– Det er fantastisk at så mye som en tredjedel av befolkningen allerede kan se status i saken. Det er samtidig en del søkere som ikke bruker digitale tjenester og som vil trenge hjelp fra oss i NAV. NAV-veiledere spiller en viktig rolle for å bidra til at de som kan, tar i bruk den nye løsningen, sier Linda Doan, som leder Team Digisos i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Doan forteller at teamet jobber med videreutvikling av innsynsløsningen.

–  Vi er også i gang med å utrede flere digitale kommunikasjonsmuligheter mellom søker og saksbehandler, sier hun.

 

Skjermdump av siden som viser oversikten over en person sine digitale søknader om sosialhjelp som er til behandling
GOD OVERSIKT: Innsynsløsningen viser digitale søknader om økonomisk sosialhjelp som er til behandling eller er ferdigbehandlet.