Min side - arbeidsgiver har arbeidsgivere oversikt over virksomhetens ansatte, de kan rekruttere nye medarbeidere, og de kan sende inn digitale skjemaer. De kan også få oversikt de som er sykmeldt, samt en sykefraværsstatistikk.

Arbeidsgiverundersøkelsen 2020 viser at 77 prosent av arbeidsgiverne er fornøyde med denne tjenesten, og tre av fire er fornøyde med NAVs digitale tjenester totalt sett.

Høy tilfredshet med innlogging og ny funksjon for enklere tilgang

Enkel innlogging er viktig for en god opplevelse  av de digitale tjenestene.

Graf som viser utviklingen i hvor fornøyd arbeidsgivere er med innlogging til Min Side-Arbeidsgiver på nav.no fra 2019 til 2020
NAVs arbeidsgiverundersøkelse 2020 viser blant annet at de aller fleste arbeidsgivere er fornøyde med innlogging og tilgangsstyring på Min side – Arbeidsgiver.

Da arbeidsgiverundersøkelsen for 2019 ble gjennomført, var 9 av 10 arbeidsgivere i privat sektor og 7 av 10 i offentlig sektor fornøyde med innloggingen via ID-porten. I år er 9 av 10 arbeidsgivere i begge sektorer fornøyde med innloggingen.

I mars i år fikk ansatte som allerede har tilgang til noen tjenester i Altinn mulighet til å be sin arbeidsgiver om tilgang til flere tjenester fra Min side – arbeidsgiver.

Skjermdump som viser tilgangsstyring på Min Side-Arbeidsgiver på nav.no
Slik ser tilgangsstyringen ut på Min side – Arbeidsgiver

I overkant av 8 av 10 arbeidsgivere i begge sektorer er fornøyd med tilgangsstyringen via altinn.no.

Profilbilde av Hanna Sofia Högberg
Hanna Sofia Högberg

For å få tilgang til NAVs tjenester for arbeidsgiver må man ha blitt tildelt nødvendige Altinn-rettigheter av arbeidsgiveren sin. Administrator for Altinn i virksomheten er ofte daglig leder, men det kan også være andre.

– Vi har nylig forbedret tjenesten «Be om tilgang». Nå kommer den ansatte tilbake til Min side -arbeidsgiver etter å ha bedt om tilgang i Altinn. Man får også tydelig tilbakemelding om at etterspørselen om tilgang har blitt sendt, sier produkteier for Min side – arbeidsgiver, Hanna Sofia Högberg.

Kontinuerlig forbedring

På Min side – arbeidsgiver nav.no er det for tiden en pop up-undersøkelse der de som er innom siden kan gi utrykk for hva de synes.

Profilbilde av Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik
Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik

– Vi forbedrer arbeidsgivertjenestene kontinuerlig, og innsikten vi får fra undersøkelsen er til god hjelp, sier Högberg.

Arbeidsgivere er en prioritert målgruppe

Arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik, er glad for at de digitale tjenestene til arbeidsgivere er tatt godt imot:

– Vi er glade for at stadig flere arbeidsgivere er fornøyde med tjenestene våre. De er viktige samarbeidspartnere for NAV og er en målgruppe vi prioriterer når vi utvikler og forbedrer våre digitale tjenester.


Du finner alle NAVs brukerundersøkelser på denne siden på nav.no.