En ny NAV-oversikt viser hvordan nedstengningstiltak slår svært raskt ut i statistikken over dagpengesøknader.

De fire gangene regjeringen har strammet kraftig inn tiltakene fra i fjor høst (uke 46 i fjor og uke 1, 4 og 11 i år), har antall dagpengesøknader til NAV oversteget 10 000 påfølgende uke (se infografikken øverst).

Ulf Andersen, statistikksjef i NAV.

– Den høyeste søknadstoppen det siste halvåret kom i slutten av januar med hele 13 800 søknader på én uke. Til sammenligning hadde en normal høstuke i fjor – før smittebølgen i november – mellom 3 500 og 6 000 søknader, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen.

400 000 søknader på seks uker

Flere har tatt til orde for at de omfattende tiltakene som er innført i mars i år, kan føre til en permitteringsbølge vi ikke har sett maken til hittil i pandemien.

Ulf Andersen sier at antall nye permitterte ikke vil bli like mange som vi opplevde under nedstengningen 12. mars i fjor, da NAV mottok nær 400 000 dagpengesøknader på seks uker.

– For tiden er det mange som allerede er permitterte, så det er færre nye å permittere. I tillegg har mange arbeidsgivere mye erfaring med hvordan slike tiltak slår ut for sine virksomheter. Dermed er usikkerheten mye mindre enn i mars i fjor, da antakelig langt flere enn nødvendig ble permitterte, sier han.

15 ganger flere

For selv om vi også nå opplever uker med et høyt antall dagpengesøknader, så er nivået noe ganske annet enn tallene fra i fjor vår: I løpet av én mars-uke i fjor (uke 12) mottok NAV nesten 15 ganger flere dagpengesøknader enn i løpet av uken med høyest antall søknader så langt i år (uke 4).