Noen glimt fra presentasjonen NAV i tall og fakta 2020
Noen glimt fra presentasjonen NAV i tall og fakta 2020

NAV-året 2020 i grafer og tall

Visste du at NAV utbetalte én million kroner per minutt gjennom 2020? Eller at noen tok kontakt med NAVs kontaktsenter hvert 6. sekund hele året gjennom?


2020 ble det store annerledes-året, og for NAV har den historisk høye arbeidsledigheten og hyppige regelendringer gjort året spesielt krevende.

I forbindelse med publiseringen av NAVs årsrapport, har vi også laget en NAV i tall og fakta – 2020 og arbeidsmarkedet sett gjennom NAV-briller.

Her er noen av tallene som er med i presentasjonen:

I løpet av fjoråret mottok NAV hele 664 000 søknader om dagpenger, og 400 000 av dem kom i løpet av bare seks uker i mars og april. Til sammenligning fikk vi totalt 165 000 dagpengesøknader i 2019.  Det var altså en firedobling i antall dagpengesøknader og også en firedobling i dagpengeutbetalingene fra NAV.

Her er fordelingen av NAVs utbetalinger i fjor:

Utbetalinger fra NAV
Svimlende summer: Figuren viser NAVs utbetalinger for 2020. 525 milliarder tilsvarer én million kroner i minuttet gjennom hele året!

Kraftig økning for digitale tjenester

I tillegg til at smittevernstiltakene ga høy ledighet, førte de også til en klar økning i bruken av NAVs digitale tjenester.

Antallet innsendte digitale søknader økte fra 3,2 millioner i 2019 til 5,4 millioner i 2020 – en vekst på over 70 prosent!

Figuren viser bruken av digitale søknader og nav.no.

Én million alderspensjonister

Gjennom 2020 har antall alderspensjonister fortsatt å vokse. Ved årsskiftet var mottok 981 400 personer alderspensjon fra NAV. I løpet av 2021 vil vi for første gang runde én million alderspensjonister i Norge:

Figuren viser status for alderspensjon ved utgangen av 2020.

FacebookTwitterLinkedInEmail