2020 ble det store annerledes-året, og for NAV har den historisk høye arbeidsledigheten og hyppige regelendringer gjort året spesielt krevende.

I forbindelse med publiseringen av NAVs årsrapport, har vi også laget en NAV i tall og fakta - 2020 og arbeidsmarkedet sett gjennom NAV-briller.

Her er noen av tallene som er med i presentasjonen:

I løpet av fjoråret mottok NAV hele 664 000 søknader om dagpenger, og 400 000 av dem kom i løpet av bare seks uker i mars og april. Til sammenligning fikk vi totalt 165 000 dagpengesøknader i 2019.  Det var altså en firedobling i antall dagpengesøknader og også en firedobling i dagpengeutbetalingene fra NAV.

Her er fordelingen av NAVs utbetalinger i fjor:

Utbetalinger fra NAV
Svimlende summer: Figuren viser NAVs utbetalinger for 2020. 525 milliarder tilsvarer én million kroner i minuttet gjennom hele året!

Kraftig økning for digitale tjenester

I tillegg til at smittevernstiltakene ga høy ledighet, førte de også til en klar økning i bruken av NAVs digitale tjenester.

Antallet innsendte digitale søknader økte fra 3,2 millioner i 2019 til 5,4 millioner i 2020 – en vekst på over 70 prosent!

Figuren viser bruken av digitale søknader og nav.no.

Én million alderspensjonister

Gjennom 2020 har antall alderspensjonister fortsatt å vokse. Ved årsskiftet var mottok 981 400 personer alderspensjon fra NAV. I løpet av 2021 vil vi for første gang runde én million alderspensjonister i Norge:

Figuren viser status for alderspensjon ved utgangen av 2020.