Denne våren har 50-års markeringen av avkriminalisering av homofili stått som oppvarming til årets pride-måned, som er i juni hvert år. Holdninger til LHBT-personer har bitt bedre i Norge de siste årene, men forskning viser at mange kvier seg for å være åpne på arbeidsplassen.

– Tall forteller oss at 1 av 3 skeive skjuler legningen sin på jobb, og vi må forvente at det også er tilfelle i NAV, som med vårt unike samfunnsoppdrag skal gå foran når det gjelder mangfold og inkludering. Vi har store forventninger til arbeidsgivere og samarbeidspartnerne våre, vi kan ikke ha lavere forventninger til oss selv, sier NAV-direktør Hans Christian Holte.

– Vi trenger å snakke om temaet

Anders Palerud ved NAV IT og NAV-leder ved NAV Bjerke, Einar Lødemehl, var gjester på allmøtet.

I juni inviterte Holte til allmøte for hele NAV. Søkelyset var blant annet rettet mot pride, inkludering og NAV. En av gjestene var Anders Palerud, avdelingsdirektør i IT transformasjon i NAV. Han er glad for at NAV setter inkludering og LHBT-gruppen så tydelig på agendaen.

–  NAV har en stor rekkevidde og en unik mulighet til å vise at det er rom for alle mennesker i arbeidslivet. Vi er en arbeidsplass for 19.000 ansatte og leverer tjenester til hele befolkningen. At vi går foran som et godt eksempel på inkludering og mangfold betyr mye for mange, sier han.

–  Forskning forteller oss at vi ikke er der vi burde være. LHBT-personer skårer dårligere enn heterofile på alle indikatorer om hvordan de selv opplever egen livskvalitet, derfor trenger vi å snakke om temaet, fortsetter Palerud.

Kunnskap skaper en bedre arbeidsplass

Anders Palerud (foto: Katrine Haldor Storm)

Diskrimineringsvernet står sterkt i det norske arbeidslivet, men det alene er ikke nok, ifølge Palerud. Han mener at kunnskap er en viktig nøkkel for å skape en trygg og tolerant arbeidsplass for alle.

– Som enkeltindivider må vi sette oss inn i hvordan skeive opplever arbeidslivet, slik at vi kan bli bedre og mer inkluderende kollegaer. For NAV som virksomhet må vi få mer kunnskap om hvordan skeive brukere opplever møtet med oss, og hvordan vi kan bli bedre.

For å heve kunnskapen blant ansatte har NAV gjennomført kurs i Rosa kompetanse flere steder i organisasjonen. Kurset gjennomføres av foreningen Fri og har som mål å skape gode møter mellom mennesker i arbeidslivet gjennom økt kompetanse og bevissthet blant ansatte.

Inkludering er et kollektivt ansvar

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte (Foto Ida F. Ringnes)

I juni har mange gode initiativer blitt satt i gang i NAV. Blant annet har flere NAV-kontor regnbueflagg i publikumsmottaket for å signalisere at alle er velkomne, og andre har laget regnbuefargete NAV-sokker som har fått mange bein og gå på, også utenfor NAV. Hans Christian Holte applauderer initiativene.

– Jeg er glad for at mange rekker opp regnbue-hånden nå i juni, men vi skal huske at åpenheten er like viktig de andre elleve månedene i året. Det betyr at vi skal fortsette å snakke om mangfold, inkludering og toleranse i NAV, sier Holte.

Palerud er glad for at Holte er tydelig på området.

–  At arbeidsgiver står som en tydelig alliert sammen med LHBT-miljøet er viktig. Det er også viktig at kollegaer viser at de støtter mangfoldet i alle former. Det trenger ikke alltid å være så stort. Det kan være et klistremerke på PC-n eller et nøkkelbånd i regnbuens farger. Signaleffekten er stor, det forteller at i NAV er det trygt å være seg selv. Åpenhet og inkludering kan være så enkelt som at en kollega kan dele av hverdagslivet sitt i lunsjen uten at noen hever øyebrynet, sier Palerud.