– Jeg har tilgang til alt jeg trenger via min bærbare pc, og det gir helt andre muligheter for tett kontakt med brukere og arbeidsgivere, sier en fornøyd NAV-veileder Tone Eriksen i NAV Lillehammer-Gausdal.

– Jeg kan vise arbeidsgiveren direkte til nav.no, svare på spørsmål og finne fram tidligere referater fra møter vi har hatt. I tillegg har jeg full oversikt over kalendere i Outlook, slik at jeg kan booke møter der og da.

Det er også deilig å slippe å dra med seg papirer, alt ligger inne på pc-en. Hun mener mobiliteten gjør arbeidet mer effektivt, og gir veilederne langt større frihet:

– Jeg trenger for eksempel ikke å stresse tilbake til kontoret for å registrere etter hvert besøk ute, slik jeg måtte før. Nå skriver jeg rett inn i Modia der og da, eller når jeg er tilbake i bilen, før jeg drar videre til neste møte. Jeg kan også jobbe hjemmefra når det er nødvendig. Trenger jeg nettilgang, kobler jeg meg bare opp via jobbmobilen. Den bærbare pc-en og jobbmobilen har blitt mine beste verktøy.

Økt kompetanse

Ifølge Eriksen er arbeidsgiverne svært fornøyde med NAV-veiledernes nye måte å jobbe på:

– Nå ser de mer til oss, og det er noe de har ønsket lenge. Jeg får også økt forståelse for arbeidsg ivernes behov, og mer kunnskap om hva arbeidsplassen krever, når jeg kan være mer ute, i stedet for å følge opp fra NAV-kontoret.

Veiledernes mobilitet er også en fordel for de av brukerne som foretrekker å ha møter på andre steder enn NAV-kontoret.

– Vi tenker selvsagt sikkerhet i hvert tilfelle, men jeg opplever at møter utenfor NAV-huset kan skape bedre dialog og relasjon, sier Eriksen.

Sparer kostnader

NAV-leder Esther Gilen forteller at ti medarbeidere i NAV Lillehammer-Gausdal fikk anledning til å prøve ut de nye løsningene i fjor.

Tilbakemeldingene har vært gode, og nå har seksti av i alt sytti medarbeidere fått egen pc med mobilitetsløsning og jobbmobil. Tynnklienter og fasttelefoner fases ut.

– Dette er noe vi prioriterer, siden vi ser så mange fordeler, både kostnadsmessig og arbeidsmessig, sier Gilen.

– Vi fått masse hjelp og bistand til å få dette på plass, så nå er det opp til oss å utnytte løsningene optimalt. Vi har fortsatt en vei å gå, men som leder ser jeg at stadig flere blir fortrolig med de nye løsningene og velger å ha oppfølging ute på arbeidsplassen eller på andre arenaer.

Mindre kontorplass

Gilen forteller at de mobile løsningene også har endret behovet for faste kontorplasser. NAV-kontoret har innført «free seating», som innebærer at ansatte tar den plassen som er ledig innenfor sitt teamareal når de er tilbake på kontoret.

– Dette var nødvendig for å kunne samle alle ansatte da vi slo sammen Lillehammer og Gausdal til ett kontor. Mobilitetsløsningene gjør at vi får mye større fleksibilitet når det gjelder arbeidsform og samhandling, sier hun.

Ministerbesøk

Da arbeidsminister Anniken Hauglie besøkte NAV Lillehammer og Gausdal i februar, ba hun om å få se hvordan det mobile NAV-kontoret fungerte.

Hun fikk være med på oppfølgingsmøte hjemme hos en ung bruker og på møte ute hos en arbeidsgiver. Hauglie fikk også oppleve hvordan de ansatte kommuniserer seg i mellom og hvordan de har møter via Skype for Business.

Dette falt i god jord hos ministeren, som har varslet at framtidens NAV skal gjøre det enklere for brukerne ved å oppsøke dem hjemme eller ute på arbeidsplassene.//

 

Denne saken ble først publisert i MEMU nr. 2, 2017.