— Det var en positiv overraskelse som både motiverer og er et krydder i hverdagen, sier han.

Han er stolt over å ha fått tildelt prisen og kaller det en tillitserklæring. Det var de tillitsvalgte på arbeidsplassen som nominerte ham.

— Det er litt ekstra stas når det kommer derfra, det er en bekreftelse på at vi gjør ting riktig.

// Deltas arbeidsgiverpris
 • ble delt ut første gang i 1996
 • Priskriteriene er:
  • Viser stor respekt for ansattes medbestemmelsesrett
  • Samarbeider godt med de ansattes organisasjoner
  • Viser vilje til å delegere ansvar
  • Satser på kompetanseheving og utdanning

 

Lik lønn for likt arbeid
— Hvorfor tror du at du ble nominert?

— Vi har et stort kontor med 77 ansatte fordelt på stat og kommune. Jeg har vært opptatt av at vi skal ha et godt miljø, og at det skal være lik lønn for likt arbeid. Det har vært store forskjeller på statlige og kommunale ansatte, og vi har jobbet godt for å jevne ut det. Jeg tror det er en av årsakene.

Han legger vekt på at det kan være krevende med både statlig- og kommunal personal- og lønnspolitikk.

— Det er viktig å ha respekt for hverandres roller og at man føler seg sett og hørt. Det har vi fått til. Vi viser at vi lytter til innspill.

Bruker tid på nyansatte

Veland er opptatt av at ansatte skal føle både mestring og trygghet.

— Jeg bruker tid på nyansatte. NAV er et stort og komplekst system, og som nyansatt er det vanskelig å få oversikt. Å senke skuldrene og ta seg tid til å lære, er viktig.

Han er opptatt av at det skal være kort vei mellom ledere og ansatte. Døren være åpen, slik at ansatte kan komme og ta en samtale når de trenger det.

Delta skriver at Veland ble tildelt prisen fordi han er god til å involvere og legge til rette for gode arbeidsdager for de ansatte.

— God og riktig informasjon så tidlig som mulig er viktig, mener han.

Når det skjer endringer, må vi være raske med å si hva vi tror vil skje og hva som vil komme, for medarbeiderne må få tid til å modnes.

Tips til andre ledere

// Delta
 • er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon
 • organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av fagområder og yrkesgrupper
 • er tilsluttet hovedorganisasjonen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

— Gjør du noe du tror andre NAV-ledere kan gjøre mer av?

— Det er et vanskelig spørsmål, men jeg prøver å være tydelig om hva målet er og hvordan vi skal jobbe for å komme dit. Det gjentar jeg ofte. I tillegg må vi tørre å være oss selv, og ikke ta oss selv så høytidelig. Sigrun Vågeng utfordrer oss på å ta i bruk handlingsrommet, og det må vi gjøre sammen med medarbeiderne. Vi må ikke være redde for å prøve ut nye ting. Vi kan jo alltids gå tilbake om det ikke fungerer.

Ved NAV Eiganes og Tasta i Stavanger er de opptatt av at alle skal bli hørt, og har både teammøter, avdelingsmøter og kontormøter. I tillegg kommer medbestemmelsesmøter.

— Møtene er gode arenaer for å diskutere med andre medarbeidere og få påfyll i det faglige. Vi sender referater fra møtene til alle, slik at man får den informasjonen man trenger og forstår nytteverdien av alle disse møtene.

Viktig med godt arbeidsmiljø

De har også en velferdskomite som legger til rette for quizkvelder med kontoret og arrangerer sosiale ting utenfor arbeid. Det binder medarbeiderne tettere sammen, tror Veland.
Og får de gode tilbakemeldinger fra brukere deler de dem.

— Det er både motiverende og inspirerende for kolleger. Jeg pleier også å sende en e-post med «godt jobba!», dersom noen har fått til noe spesielt.

 

Ler mer om prisutdelingen på Delta sine sider.