Tina HÅlans
Tina Håland har deltatt i bedriftsnettverket siden 2019

Bedriftsnettverket har blitt en verdifull arena for erfaringsdeling mellom bedrifter i Rogaland.

– Det er en plass hvor du blir forstått. Du trenger egentlig ikke si så mye, fordi de andre forstår deg. Samtalene er direkte og konkrete. Rådene du får, tar du direkte med deg tilbake til jobb, og de er verdifulle. Jeg er «boostet» hver gang jeg går ut herfra, sier Tina Håland.

Rom for alles meninger

Mange av sakene de diskuterer synes Håland er vanskelig å ta opp på egen arbeidsplass.

– Vi jobber med folk, og da skal vi være forsiktige å dele for mye på din egen jobb. Da er et slikt nettverk mye bedre. Du kan diskutere med stor takhøyde. Det er rom for alt, og alle personvernhensyn blir ivaretatt på en god måte.

Asbjørn Haaland
PRIMUS MOTOR: Asbjørn Haaland er arbeidslivscoach i NAV Rogaland og ansvarlig for fire bedriftsnettverk i Rogaland. Han mener det er et stort behov for flere nettverk.

– Det gir en enorm trygghet til deg selv og bedriften at du er med i nettverket. Du lærer mye om hvordan du skal arbeide med krevende saker, og det er trygt og vite at du ikke står alene.

– Her er det rom for alles meninger. Det er slik vi lærer og blir bedre, sier Asbjørn Haaland, arbeidslivscoach og primus motor for bedriftsnettverkene i Rogaland.

Rollen hans er en fri og selvstendig funksjon ved arbeidslivssenteret i NAV Rogaland. Hans viktigste oppgave er å sikre et tettest mulig samarbeid og dialog med arbeidsgivere i fylket. I dag er han ansvarlig for fire forskjellige bedriftsnettverk i Rogaland.

– Arbeidsgivere trenger å møtes på tvers av bransjer, slår han fast.

Tre hovedmål

Haaland forteller at nettverket samles flere ganger i året.

– «Nettverking» handler om å prate med hverandre, etablere relasjoner og dele erfaringer med hverandre. Slik utvikler du deg videre som leder, sier Haaland.

I nettverket deltar det arbeidsgivere fra flere forskjellige sektorer og bransjer.  Helse, skole, bygg og anlegg, og butikk er blant bransjene som er representert. Bedriftsnettverkene har tre hovedmål:

  • Styrke egen inkluderingskompetanse
  • Hindre at flere faller ut av arbeidslivet
  • Redusere sykefraværet

Temaene for samlingene varierer fra gang til gang. Fellesnevneren for alle møter er hvordan det jobbes med medarbeidere i perioder som blir krevende for den ansatte. I desember var tema «Vanskelige enkeltsaker». Hva er egentlig legens rolle, og hvordan kan arbeidsgivere, NAV og legen jobbe enda bedre sammen til det beste for den ansatte som er sykmeldt? NAV Rogaland stilte med rådgivende overlege Elin Kvadsheim Neset. Hun snakket om hva som er rammeverket for samarbeid, om legens taushetsplikt, og hvilken verdi gode oppfølgingsplaner har.

– Friske diskusjoner og stor takhøyde er en del av suksessoppskriften, sier Haaland.

Ny jobb – ny arbeidsgiver til nettverket

Tina Håland har siden 2019 deltatt i bedriftsnettverket for Jærentreprenør, som er en av de største totalentreprenørene i Rogaland. Snart starter hun i ny jobb for Aarsland – en tradisjonsrik møbelfabrikk fra Vigrestad på Jæren. Hun kommer til å fortsette å delta i nettverket.

– Det var en av forutsetningene for at jeg skulle takke ja. Utbyttet av å være med, er så stort at jeg ikke er i tvil om at det vil komme min nye arbeidsgiver til gode, sier Håland.

En ypperlig arena

MOTIVERT FOR Å LÆRE MER: Sarah Schultze er butikksjef for Helgø Meny i Stavanger. På møtet i desember var hun oppløftet over alt hun lærte på sitt første nettverksmøte sammen med arbeidslivscoach Asbjørn Haaland og de andre arbeidsgiverne.

Mens noen har vært med siden oppstarten, dukker det til stadighet opp nye ansikter på bedriftsnettverkene i Rogaland. På desembermøtet deltok Sarah Schultze for første gang. Hun er butikksjef i dagligvarebutikken Helgø Meny Stokka i Stavanger.

– Jeg har lenge samarbeidet med NAV og Asbjørn. Han har blitt en mentor for meg. Da han fortalte om nettverket, var jeg aldri i tvil om at dette var noe jeg burde si ja til. Allerede etter det første møtet merket jeg at dette er en ypperlig arena til å kunne diskutere vanskelige personalsaker. Miksen av ledere, folk som jobber med HR og fagfolk fra NAV gjør at dette er et nettverk hvor jeg får mulighet til å utvikle meg videre som leder og får ny kunnskap, sier Schultze.

Bygger kompetanse på en god måte

Colin Pritchard-Davies er rektor på Eiganes skole i Stavanger. Han har vært fast deltaker siden begynnelsen. Han synes nettverksmøtene er så gode at han ofte inviterer med seg flere i ledergruppen sin.

– Den største verdien er at du får diskutert saker og temaer med andre som har helt andre vinkler og perspektiver enn deg selv. Det er interessant å høre hvordan andre tenker om dine problemstillinger. Vi får belyst sakene på en veldig bra måte, sier han.

Colin Pritchard-Davies
ENGASJERT: Colin Pritchard-Davies, rektor på Eiganes Skole i Stavanger, trekker frem bedriftsnettverket til NAV som en svært verdifull arena å delta på.

Pritchard-Davies mener nettverket gir ham kunnskap og kompetanse på mange ulike områder fordi det deltar så mange ressurspersoner.

– Når du som leder får en krevende sak du skal håndtere, er du bedre rustet fordi du kan trekke paralleller til saker som har vært diskutert i nettverket tidligere.

Inkludering som motivasjon

Pritchard-Davies trekker frem deltakernes brennende engasjement for arbeidsinkludering som det beste med nettverket.

– Vi har alle inkluderingsperspektivet med oss. Derfor blir dette så bra. Vi ønsker jo at enda flere arbeidsgivere ser viktigheten av inkludering. Det er min viktigste motivasjon for å være med, konkluderer han.