Hver måned er det én million personer som går inn på forsiden til nav.no, «Norges største NAV-kontor». Med tanke på at NAV forvalter over 100 ytelser og tjenester + et stort antall hjelpemiddeltyper, er det viktig at folk finner fram i havet av informasjon. Tirsdag 28. juni ble det lansert en ny forside som skal gjøre det enklere å navigere seg fram til det man trenger.

Fra livssituasjoner til områder

Sist gang det ble gjort tydelige endringer på forsiden var i 2020. Helt fra 2014 hadde det vært tre store «bokser» man måtte navigere seg videre fra. I august 2020 ble det i stedet 15-20 livssituasjoner, som for eksempel «Arbeidsledig eller permittert», «Alene mer barn» og «Sykmeldt» (se bilde nederst i saken).

– Situasjonsinngangene er tatt godt imot, men det er vanskelig å få rask oversikt på små skjermer. Og over halvparten av de som går inn på nav.no, bruker mobilen sin. Livssituasjonene på forsiden var dessuten ikke dekkende. Skulle vi fått med alt, ville det blitt omkring 40, sier Tuva Sverdstad, produktmanager i Team personbruker.

Tuva Sverdstad, produktmanager i Team personbruker
Tuva Sverdstad, produktmanager i Team personbruker

Sammen med fagfolk fra andre avdelinger og kolleger ved NAV Kontaktsenter, har teamet kartlagt hvilke situasjoner som bør dekke. Situasjonene er fordelt på seks områder: «Arbeid», «Helse og sykdom», «Familie og barn», «Pensjon», «Sosiale tjenester og veiledning» og «Hjelpemidler og tilrettelegging».

– Områdeinngangene er ment å fange opp de som befinner seg i en ny situasjon eller møter NAV for første gang og ikke vet hva de har rett til, sier Sverdstad.

Tatt varmt imot

Like under kommer snarveiene «Saksbehandlingstider», «Utbetalinger» og «A til Å Pengestøtter og tjenester». De nye inngangene er testet på mange hundre mennesker digitalt, både med og uten visuelt design. I tillegg er forsiden «geriljatestet» på venterommet til NAV Gamle Oslo og på Tøyen torg. Tilbakemeldingene har vært gode, forteller Sverdstad.

– Det gjør at vi føler oss veldig trygge på forarbeidet som er gjort. Målet er at forsiden skal oppleves som ryddig, oversiktlig og vennlig, og både inngangene, de nye ikonene og fargetonene er tatt varmt imot.

Men den virkelige testen er selvsagt når folk tar i bruk den nye forsiden.

– Vi kommer til å følge spent med på om folk får gjort det de kom for. Vi kommer også til å ha tett dialog med kontaktsenteret underveis. Vi kommer til å justere og forbedre fortløpende ut fra det vi oppdager, sier Sverdstad.

Stort opprydningsarbeid på underliggende sider

Parallelt med den nye forsiden er det gjort et stort stykke arbeid med innholdet bakenfor.  Mange tusen sider skal gjennomgås og vurderes, og ikke minst: Skrives i et klart og tydelig språk.

– Selv om forsiden er viktig, blir den aldri bedre enn innholdet som ligger under. For å virkelig kunne løfte forsiden måtte vi rydde opp på bakrommene først. Det siste året har vi ryddet oss gjennom hundrevis av gamle artikler og skrevet om innhold sammen med ulike fagavdelinger og produktområder i NAV. Det har ført til at femti prosent flere oppgir at de har klart å finne ut av hva de har rett til, sier Sverdstad.

Espen Sunde, avdelingsdirektør i NAV Kommunikasjon

Tror brukeropplevelsene blir bedre

Avdelingsdirektør i kommunikasjonsavdelingen i NAV og ansvarlig eier av Team personbruker, Espen Sunde, tror endringene på forsiden vil føre til bedre brukeropplevelser.

– De fleste som går inn på nav.no kommer via forsiden, så det har stor betydning at den er organisert hensiktsmessig. Jeg synes den nye forsiden er fin og oversiktlig. Mange som oppsøker NAV har fått livssituasjonen sin endret, og derfor er det ekstra viktig at informasjonen de trenger er lett å finne fram til.

Les mer om arbeidet med forside og innhold på nav.no på  Aksel, NAVs digitale verktøykasse for produktutvikling.

Her ser du den nye forsiden til nav.no og hvordan forsidene har sett ut opp gjennom årene:

Den nye forsiden ble lansert tirsdag 28. juni 2022 og har blant annet seks hovedinnganger og varmere farger enn den forrige.

 

Den forrige forsiden ble lansert i august 2020 og baserte seg på en rekke livssituasjoner:

Fra 2014 og fram til august 2020 ble folk møtt av tre "bokser", samt en forside som endret farge om kvelden:

De første årene var forsiden til nav.no preget av flere titalls lenker: