Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, og dekan ved Det juridiske fakultet ved UiO, Ragnhild Helene Hennum, signerte samarbeidsavtalen.
Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, og dekan ved Det juridiske fakultet ved UiO, Ragnhild Helene Hennum, signerte samarbeidsavtalen. (Foto: Steinar Hafto Myre/UiO)

Avtalen ble signert tirsdag 8. juni av kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, og dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), Ragnhild Helene Hennum.

Vil gi velferdsforskningen et løft

– Vi gleder oss til samarbeidet. Det forskes lite på trygderett, og det er mye spennende og viktig å ta tak i. Dette er et område vi prioriterer i vår nye plan for forskning og utvikling fram mot 2025, sier Åsholt.

Også Det juridiske fakultet er glad for at avtalen er kommet på plass:

– Vi har samarbeidet om andre prosjekter tidligere, og det har vært fruktbart for begge parter. Så vi har stor tro på at dette vil gi velferdsforskningen et løft som har betydning for oss og vår forskning og utdanning, men også for NAV, sier Hennum.

Fire programområder

Avtalen strekker seg over ti år, og NAV skal bidra med omkring 3 millioner kroner årlig.  Samarbeidet organiseres gjennom fire programområder:

  • Trygderett
  • Digital velferdsstat
  • Klart språk
  • EØS-rett og øvrige internasjonale forpliktelser på trygderettens område

Det siste punktet var planlagt før EØS-saken høsten 2019, forteller Åsholt.

– Det har lenge vært kjent at Norge trenger mer juridisk kompetanse om internasjonale forpliktelser, men EØS-saken har selvsagt aktualisert temaet ytterligere, sier Åsholt.

Det er også et mål med samarbeidsavtalen at Det juridiske fakultet skal styrke trygderettslige elementer i utdanningsløpet. Valgemner skal utvikles og eventuelt nye kan etableres, men konkrete planer er foreløpig ikke lagt.

Viktig for hele Velferds-Norge

Hans Christian Holte
Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte mener samarbeidsavtalen er viktig for NAV og resten av Velferds-Norge.

– Alle som er berørt av norsk velferdspolitikk er tjent med at vi har en langsiktig strategi for å utvikle og styrke forskning og utdanning innenfor trygderett. Ny kunnskap og økt kompetanse på dette området kan få betydning for politikkutvikling, lovspråk og forvaltning av regelverket. Jeg ser fram til å komme i gang med samarbeidet, sier Holte.

Dette er den femte samarbeidsavtalen NAV inngår med utvalgte universiteter og høyskoler. Tidligere har vi inngått avtaler med OsloMet, Høyskolen i Innlandet, Universitetet i Tromsø og NTNU.

Les mer om samarbeidsavtaler mellom NAV og universiteter og høyskoler

Lagt til 10.06.21:

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo har også omtalt avtalen: Styrker fagmiljøet i trygderett (uio.no)

Se også Fakultetene får 20 millioner til å satse på trygderett etter NAV-saken (rett24.no)