Shokan Nasseh Ali
– Jeg ønsket å kjøre buss og ble veldig glad da jeg fikk denne muligheten fra NAV, sier Shokan Nasseh Ali. .

I mange år fremover vil det være stort behov for bussjåfører i Oslo. Derfor samarbeider NAV Oslo, flere busselskap og Learn AS om å utdanne flere sjåfører. Modellen innebærer at sjåførene får kontrakt med busselskapet allerede før utdanningen begynner.

​​​På vei mot drømmejobben

To av de som nå er i gang med kvalifiseringsløpet for å bli bussjåfører, er Marzie Mohamedi og Shokan Nasseh Ali.

– Kvinner er kanskje bedre sjåfører enn menn. Mennene er sterke, og det kan være lettere for dem å være for eksempel budsjåfører, men kvinner er tålmodigere. Og det kan være lurt i trafikken, smiler Mohamedi, som kom til Norge fra Afghanistan i 2009.

I hjemlandet ble hun nektet å kjøre av familien. I Norge tok hun lappen og kjøpte seg en bruktbil så snart hun kunne, etter først å ha gjennomført språkopplæring.

Mohamedi sier hun nå er på vei mot drømmejobben.

– Jeg er veldig glad i å kjøre, og ønsket å kjøre buss. For å bli fører må man ta seg tid og skaffe seg erfaring, for det er mye å lære. Jeg hadde ikke råd selv, og ble veldig glad da jeg fikk muligheten fra NAV.

Vil endre oppfatning

Runa Jacobsen Roald er HR-rådgiver i Unibuss.

– De fleste som deltar på opplæringen er menn, så vi ønsker flere kvinner inn i yrket, sier Runa Jacobsen Roald. Hun er HR-rådgiver i Unibuss, som alene vil trenge rundt 300 flere sjåfører frem mot sommeren 2023.

Og selv om Unibuss er stolte av mangfoldet de har i dag, er det fortsatt en vei å gå:

– I bransjen er det et stort ønske om å få flere kvinner inn. Vi tror det vil bidra positivt til kultur, arbeidsutførelse og ikke minst å endre oppfatningen om at den typiske bussjåfør er en mann, sier Roald, som beskriver kvinnelige førere generelt som veldig dyktige, samvittighetsfulle og trygge i trafikken.

Er garantert jobb

John Øistein Johansen er tiltaksansvarlig ved NAV Tiltak Oslo og organiserer, følger opp og administrerer busskvalifiseringen fra NAV.

Han forteller at de som består kurset er garantert jobb:

– Har du de egenskapene som kreves av en bussjåfør, og tilegner du deg de ferdighetene som trengs, så får du jobb. Så enkelt er det.

Deltakerne i opplæringen har variert bakgrunn. Noen har kjørt drosje tidligere andre lastebil, de fleste har ikke jobbet med transport, men har et ønske og kanskje en drøm om å jobbe som bussjåfør. Noen omskolerer seg fra et annet yrke. Muligheten er også til stede for deltakere som trenger et litt mer individuelt tilpasset løp.

John Øystein Johansen
John Øistein Johansen i NAV Tiltak organiserer rekrutteringen.

– Busselskapene strekker seg langt for å at også de som trenger noe mer oppfølging, skal få sjansen, sier Johansen.

Får skryt av Vegvesenet

Johansen understreker at det å manøvrere en full buss gjennom travle Oslo-gater ikke er for alle. NAV-veilederne avklarer om arbeidssøkerne har det som skal til av guts, kjøreerfaring, språknivå, krav til helseattest og motivasjon for et yrke med turnus og kundebehandling.

– NAV-veiledere gjør en god jobb med å vurdere riktige kandidater. Vi har fått tilbakemeldinger fra ansatte i Vegvesenet som skryter av ferdighetene og kompetansenivået til deltakerne fra kursene.

Han mener det tette samarbeidet mellom NAV og arbeidsgivere om opplæringen har store gevinster:

– Det gir NAV kunnskap om hva markedet etterspør og en mulighet til å skreddersy kvalifiseringsløp etter markedets behov. At arbeidsgiver er med fra start gir dessuten deltakere stor motivasjon for å lære og temaene blir virkelighetsnære og relevante.

Stort rekrutteringsbehov

Shokan Nasseh Ali kommer opprinnelig fra Kurdistan og forteller at det ikke var noen kvinner som kjørte buss på hjemstedet hennes. Selv har hun hatt en annen type sjåførjobb i Oslo. Da det under pandemien ble behov for å finne en ny jobb, ønsket å hun å bli bussjåfør.

Geir Cato Kristiansen fra Learn AS
Geir Cato Kristiansen fra Learn AS

– Jeg liker å kjøre, og det er deilig å kjøre en buss. Dessuten liker jeg å snakke med folk. Dette er en god jobb for kvinner. Jeg tror trafikken flyter bedre hvis flere kvinner jobber som bussjåfører, sier hun.

Geir Cato Kristiansen, daglig leder av Learn AS, forteller at det blant busselskapene i Oslo er stor etterspørsel etter sjåfører med den rette kompetansen.

– Riktig kompetanse i denne sammenhengen er med tanke på Ruters strenge krav til blant annet språk, service- og kundebehandling, kjøreferdigheter og punktlighet, sier han.

Viktigst: God holdning til jobben

Shokan Nasseh Ali
Shokan Nasseh Ali forteller at det ikke var noen kvinner som kjørte buss på hjemstedet hennes i Kurdistan.

Unibuss legger i også vekt på personlige egenskaper:

– God holdning er det viktigste for å bli en god fører. Og hvis du gjennomfører jobben din på en trygg og samvittighetsfull måte, og du trives med å kjøre, er dette yrket for deg! Du omgås kunder, kollegaer og bidrar til samfunnet, sier Roald, som er strålende fornøyd med samarbeidet med NAV:

– Deltakerne får en veldig god utdanning, og gjerne bedre enn hvis de tar busslappen privat. De får en grundig opplæring av Learn, og deltakerne går i samme klasse, noe som bidrar til motivasjon, samhold og læring. Underveis har de mye kontakt med oss. De førerne som har vært med på dette samarbeidet er motiverte, dyktige og trygge når de kommer ut i trafikken.