Bakgrunnen for oppslaget i Sarpsborg Arbeiderblad (SA) var at NAV-kontoret hadde innført en ordning hvor brukerne som hadde avtale med veiledere utenfor drop-in-tiden måtte vente utenfor bygningen til de ble hentet.

– Vi brukte noe tid på å finne ut hvordan vi skulle gi tjenester på best mulig måte samtidig som vi ivaretok sikkerheten til både brukere og ansatte. Sett i ettertid kunne vi hatt bedre midlertidige løsninger i påvente av at våre lokaler ble bygget om, erkjenner NAV-leder Jon Stanley Fredriksen.

Snudde seg raskt

Oppslaget i SA, som ble fulgt opp av flere nyhetssaker, fikk stor oppmerksomhet. Brukere avisen snakket med sammenlignet venteordningen med en gapestokk og karakteriserte det som «uverdig», «ydmykende» og «nedverdigende» og måtte stå utenfor og vente.

//

Vi er opptatt av å gi brukerne våre en god opplevelse når de kommer til oss

JON STANLEY FREDRIKSEN, LEDER NAV SARPSBORG

Det tok likevel syv måneder fra den midlertidige ordningen ble innført i mars, til Sarpsborg Arbeiderblad tok opp saken i oktober. Men da saken først kom på trykk, snudde NAV raskt og gjorde endringer i løpet av to dager.
Det var Fredriksen i samråd med fylkesdirektør i NAV Østfold, Sverre Jespersen, som kastet seg rundt.

– Hvorfor valgte dere å snu i denne saken?

– Vi er opptatt av et godt omdømme og ønsker ikke at NAV skal oppleves slik det ble fremstilt verken av de som besøker oss eller de som leser om oss. Vi valgte derfor å fremskynde prosessen med å etablere en vektertjeneste innenfor dørene og la brukerne få vente på avtaler inne snarest, forklarer Fredriksen.

– Har du forståelse for at brukerne var misfornøyde med å måtte vente utenfor?

– Ja, men dette var ikke ment å være en permanent ordning. Vi er opptatt av å gi brukerne våre en god opplevelse når de kommer til oss. Saken var tema i brukerutvalget før vi bestemte oss for å bygge om, men vi hadde ikke fått noen direkte brukerklager forut for oppslaget i SA, svarer NAV-lederen.

I ettertid mener imidlertid Fredriksen at de kunne håndtert ombyggingsprosessen på en bedre måte.

– Det tar vi med oss i fremtidige endringsprosesser, sier Fredriksen. //