Profilbilde av Eva Bjørnerås, Tolk for døve og hørselshemmede ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershurs
TOLK: Eva Bjørnerås
FOTO: NAV

Friheten til å vandre rundt på en festival og høre de konsertene du ønsker, er ikke en selvfølge for alle. Under Oslo Pride fikk hørselshemmede oppleve festivalen på lik linje med andre.

– At man kan gå rundt og se på én konsert, eller velge bort en annen, har vært målet, sier Eva Bjørnerås, tolk for døve og hørselshemmede ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo.

13 tolker og 45 arrangementer

Bjørnerås hadde ansvaret for å koordinere 13 tolker til 45 ulike arrangementer under Oslo Pride fra 14.-22. juni. Tolkene har tolket til sammen 10 foredrag/appeller i Pride House, 5 show og nesten 30 konserter i Pride Park.

– I år fikk vi til og med tolket en konsert fra samisk til norsk tegnspråk. Det var veldig gøy, forteller Bjørnerås.

Profilbilde av Ingvild Wilson Skjong, kontaktperson for gruppen Skeive Tegn.
KONTAKTPERSON: Ingvild Wilson Skjong, kontaktperson for gruppen Skeive Tegn. Foto: Privat

Utvalget av tegnspråktolkede arrangementer bestemmes i samarbeid med blant annet Ingvild Wilson Skjong, som er kontaktperson på vegne av en gruppe som kaller seg Skeive Tegn.

– Vi er blant annet enige om at tolkene ikke skal tolke arrangementer de ikke har fått forberedt seg på, og det informerer jeg medlemmene om, forteller Ingvild Wilson Skjong.

Tolkene skal være en naturlig del av scenen. Derfor er det viktig at de er kledd i mørke klær, det gjør det også enklere for døve og hørselshemmede å se tegnene til tolken.

– Det handler også om hvilket inntrykk hørende sitter igjen med. Tegnspråk er et språk, ikke underholdning, derfor er det viktig for oss at tolkene ikke blir en del av showet, sier Ingvild Wilson Skjong.

NAVs Tolketjenester
  • Er en del av NAVs hjelpemiddelsentraler
  • Tilbyr tolking for døve og hørselshemmede og tolking/ledsaging for døvblinde
  • Har 171 årsverk knyttet til tegnspråktolking
  • I 2018 var det også 412 frilanstolker som fikk utbetalt lønnshonorar fra NAV
  • Retten til tolk er en individuell rettighet hjemlet i Folketrygdloven

Les mer om hva tolketjenestene til NAV kan bidra med på nav.no/tolk.

– Her kan man føle seg hundre prosent fri

Enkeltforestillinger under Skeive dager har blitt tolket i mange år. I 2015 ble det avtalt at alle arrangementene på den ene scenen skulle tolkes. Fra 2017 ble det lagt opp til at så mange som mulig av arrangementene under festivalen skulle tolkes, og siden har tilbudet bare blitt bedre.

– Pride handler om mangfold og likeverd, og Oslo Pride er nå det eneste store arrangementet i Norge der døve og hørselshemmede kan delta på lik linje med andre. Mange heterofile døve og hørselshemmede kommer også hit, nettopp på grunn av friheten til å kunne velge hva man vil se eller høre på. Her kan man føle seg hundre prosent fri, sier Ingvild Wilson Skjong.

Samarbeidet med Oslo Pride har blitt bedre for hvert år, og nå bestilles det også tolker til noen av arrangementene under både Trondheim Pride og Bergen Pride.

– Jeg har allerede bestilt tolker til Oslo Pride neste år. Men etter hvert håper jeg at dette blir en naturlig del av arrangement, slik at vi ikke trenger å bestille selv, sier Ingvild Wilson Skjong.

Sittuasjonsbilde - tolk som tolker foredraget "en historie verdt å kjempe for!" på Pride House under Oslo Pride.
PRIDE HOUSE: Flere foredrag og appeller ble tolket i Pride House. FOTO: Abhijit Alka Anil / Oslo Pride