Jonas Slørdahl Skjærpe

NAV har jobbet i mange år for å unngå å bruke personopplysninger når de må teste IT-løsningene.

– En kreativ tilnærming og hardt arbeid over tid har gitt en løsning som ivaretar tilsynelatende motstridende målsetninger på samme tid, forteller IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe.

Ingen personopplysninger lenger nødvendig

For å teste endringer og nye funksjonaliteter i IT-systemene kreves det tilgang til testdata som henger sammen på tvers av systemene i NAV. NAV har tidligere sett seg nødt til å bruke produksjonsdata og dermed personopplysninger som testdata.

Anne Worren

Riksrevisjonen har kritisert denne praksisen, fordi personvernet ikke ivaretas tilstrekkelig. Et for stort antall i NAV har hatt tilgang til sensitive personopplysninger og de innsamlede dataene er blitt brukt til noe annet enn de er innsamlet for.

Utviklingsteamet Dolly og teamleder Anne Worren er med rette stolt av prisen.

– Dette har vi jobbet med i mange år, og jeg er veldig glad for at vi omsider har klart å løse et problem som andre ikke har klart, verken i privat eller offentlig sektor. Det har vært et innovasjonsarbeid, og det har vært veldig motiverende å få jobbe med, sier Worren.

Metoden bruker maskinlæring for å lage syntetiske testdata som imiterer egenskapene til de reelle dataene. Testdataene inneholder ikke selv noen personopplysninger, og personvernet blir ivaretatt hele veien.

Haakon Hertzberg

– Personvern står høyt på agendaen i NAV og vi er stolte og glade for å kunne vise frem en slik løsning. Vi håper andre kan både la seg inspirere og kopiere vårt gode arbeid med personvern, sier Haakon Hertzberg, ansvarlig for oppfølgingen av personvernforordningen i NAV.

Studenter vant pris for bacheloroppgave om NAV

NAV forvalter store mengder persondata og har ofte behov for solide anonymiseringsteknikker for å sikre personvernet. Fem studenter ved OsloMET har utviklet en løsning som gjør "state-of-the-art" anonymiseringsmetodikk raskt tilgjengelig for data scientists, utviklere og andre med behov for forsikringer om at data er riktig og tilstrekkelig anonymisert. Nå har de fem vunnet Datatislynets studentpris for sin bacheloroppgave for NAV om anonymiseringsteknikker, samt et stipend på 20 000.

– I NAV fikk vi jobbe med noe faglig krevende, samtidig som det er viktig og samfunnsnyttig. Når vi i tillegg får frihet til å løse utfordringene med det siste på teknologifronten, er det en uslåelig miks. Utrolig artig og utrolig verdifullt, sier Sondre Halvorsen.

 

Les også Dataatilsynets nyhetssak med juryens begrunnelser