Rundt omkring i landet har NAV-kontorer for lengst tatt i bruk andre møtearenaer, som for eksempel videregående skoler, arbeidsplasser og digitale møtearenaer. Nå er medarbeidere i hele NAV invitert til å komme med forslag til fremtidige møteplasser, slik at de beste av dem kan settes i system og bli en del av strukturen i fremtidens NAV.

Camilla Dahl (t.h.) og Silje Andersen er prosjektledere for Fremtidens møteplasser i NAV. (Foto: Privat)

Prosjektlederne for «Fremtidens møteplasser i NAV», Camilla Dahl og Silje Andersen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, tror det vil komme opp ideer som får betydning for NAVs veivalg fremover.

– Hovedmålet er å komme fram til forslag til møteplasser som bidrar til at vi kan løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte. NAV-kontoret er kanskje ikke lenger den viktigste møteplassen, og flere publikumsmottak var i ferd med å tømmes før koronakrisen kom, sier Dahl.

Startskuddet går 31. august, og temaene for høsten spenner fra tilgjengelighet og mobilitet til bærekraft og hvordan NAV kan være en best mulig støttespiller.

– Vi håper så mange som mulig vil sette i gang lokale initiativer og idedugnader, slik at vi får opp et mangfold av ideer om hva gode møteplasser kan være på kort og lang sikt, sier Andersen.

– Veien ligger åpen

I fremtiden tror Jon-Harald Thorsås at NAV-kontoret langt på vei har utspilt sin rolle.

NAV-leder i NAV Halden-Aremark, Jon-Harald Thorsås, har invitert medarbeiderne sine til å tenke nytt om møteplasser både i og utenfor NAV. Når de skal inn i nye lokaler om halvannet år, tror han at publikumsmottaket blir nedprioritert.

– Det er en slags etablert sannhet i NAV at man ha et publikumsmottak, og det skal være åpent kjempelenge. Men tilgjengelighet handler om mer enn åpningstider. Det handler også om å være til stede der brukerne våre er. Hos oss satt det langt inne å innrømme at NAV Kontaktsenter kanskje er de beste til å svare på generelle spørsmål. Vår spesialkompetanse er veiledning, det vil si kunsten å snakke med folk, Og det kan vi gjøre mange steder. Veien ligger åpen, sier Thorsås.

Nå har de bare timeavtaler, og dermed er det ingen kø i mottaket.

– De som har akutt behov for hjelp kan ringe et telefonnummer som står på veggen utenfor. Og har de ikke telefon, får de lånt en av kommunens servicesenter, som ligger vegg i vegg. Vi har god oversikt over de som mottar økonomisk sosialhjelp, så vi får bare 3-4 reelle akutthenvendelser i uka sier han.

Teststasjonen ved Svinesund ble bygget opp på noen få dager, og NAV Halden-Aremark tok seg av rekrutteringen. Det ble en suksess. – Det er medarbeiderne mine som fortjener rosen, det er de som gjorde jobben, sier NAV-leder Thorsås. (Foto: Ida F. Ringnes)

I dag har NAV Halden-Aremark det de tror er Norges lengste NAV-kontor. Det lange, smale lokalet strekker seg langs hele kvartalet. Slik blir det ikke i fremtiden, slår Thorsås fast.

– Jeg ser for meg at om noen år har vi et kafélignende møtested der vi treffer kollegene våre. Publikumsmottaket finnes fortsatt, men det er mye mindre. Og kanskje vi leier lokaler sammen med noen vi samarbeider med? Våre lokaler er jo stort sett tomme etter klokka 16. Vi må tenke nytt.

En suksesshistorie ved grensen

NAV Halden-Aremark tenkte nytt også da statsminister Erna Solberg i romjulen i fjor sa at det skulle etableres et stort korona-testsenter ved grensestasjonen på Svinesund. Testsenteret skulle være i drift bare noen dager etter. Etter et sprekt forslag fra en gruppe medarbeidere var Thorsås raskt på banen. Han kontaktet Halden kommune, som hadde fått oppdraget.

– Jeg sa at vi kunne ta oss av all rekruttering som ikke gjelder helsepersonell, og det takket kommunen ja til.

// Fremtidens møteplasser i NAV
  • Et prosjekt som starter med en kick-off på Teams 31. august 2021 og varer til mars 2022.
  • Alle medarbeidere i NAV, brukerorganisasjoner og det kommunale partnerskapet er invitert til en felles idedugnad om fremtidens møteplasser.
  • Utover høsten vil det arrangeres konferanser og workshoper, samt at det blir lagt opp til erfaringsdeling, metodeutvikling og verktøy.
  • Gode ideer skal spilles inn til NAVs nye virksomhetsstrategi.

Thorsås ville at det skulle være noe mer enn en ren rekrutteringsoppgave, det skulle også være et inkluderingsoppdrag.

– Man trenger tross alt ikke universitetsutdanning for å stikke en vattpinne opp i nesa på folk.

I løpet av et noen dager rigget NAV-kontoret seg til i testsenterets lokaler, og ikke lenge etter hadde de rekruttert 60 personer.

– Permitterte flygere dirigerte trafikk, og folk med psykiske problemer fikk jobb etter mange år utenfor arbeidslivet. Språkvansker kunne vi se litt gjennom fingrene med, siden det også var oppgaver som ikke var avhengig av gode norskkunnskaper. Etter ganske kort tid ble det behov for å rekruttere flere, siden noen av dem fikk seg en annen jobb fordi de hadde hatt ordinært lønnet arbeid.

Vil organisere ut fra veiledernes kompetanse

Thorsås tenker nytt også om organiseringen av NAV-kontoret han leder. Han håper å få medarbeiderne sine med på en gjennomgripende omorganisering.

– Jeg ønsker at vi skal gå bort fra å organisere oss etter hvilken ytelse innbyggeren har. Risikoen ved dagens organisering er for eksempel at en som ikke lenger har rett til AAP, må bytte veileder. Min tanke er at når vi har kartlagt en persons behov, er det veilederens personlige kompetanse som skal avgjøre hvem som skal følge opp videre. Jeg tror dessuten at vi må innstille oss på å jobbe kvelder og helger når det er nødvendig. Statsforvalteren har nettopp gitt kontoret tilskuddsmidler til å opprette prosjekt «Ung Arena.» Det handler om å være der ungdommen er, også utenfor kjernetiden. Men det gjenstår å se om medarbeiderne mine er enige, for dette er radikal innovasjon.

Kristin Bjerkvik, NAV HUS. (Foto: Privat)

Han er glad for at det nå oppfordres til å tenke nytt i hele NAV.

– Veldig mye er bra i NAV, men vi må tørre å snakke høyt om det vi ikke lykkes godt nok med og som fører til dårlige brukeropplevelser. Noe kan løses lokalt, mens andre ting forutsetter at også NAV sentralt tenker nytt. Samspillet mellom linjene er ikke godt nok, så det kan være et sted å starte, sier Thorsås.

Tillitsperson

Utsiden inn» (se faktaboks) er et annet NAV-prosjekt som også handler om å tenke nytt. Fem NAV-kontorer ble invitert til å utarbeide konsepter som kan skape bedre brukeropplevelser. NAV Hareid - Ulstein – Sande (NAV HUS) var et av de utvalgte kontorene. De har intervjuet noen av brukerne sine om hva de mener var viktig for å lykkes med å komme i arbeid eller aktivitet.

// Utsiden inn
  • «Utsiden inn – Medarbeiderdrevet innovasjon i NAV» er et prosjekt som pågikk fra februar 2020 til februar 2021.
  • Støttet av Stimulab, som skal «stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv» og er et initiativ fra Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med DOGA.
  • Metodikken som skal brukes er den triple diamanten.
  • Implementeringen av løsningene startet sommeren 2021.
  • AFI/OsloMet har følgeevaluert prosjektet fra desember 2020.
  • Prosjektet videreføres høsten 2021 med tre NAV-kontorer som skal utvikle og teste en metode og verktøykasse for innovasjon i NAV.

– En dem svarte at det var en i nettverket som hadde vært avgjørende. En tillitsperson. Det samme svaret fikk vi fra andre. Derfor vil vi som et ledd i brukeroppfølgingen spørre: Er det en person i livet ditt som er viktig for deg og som du har tillit til og som kan bidra til at du når målet ditt? I så fall vil vi involvere denne personen i oppfølgingen, forteller NAV-veileder Kristin Bjerkvik.

Som sagt, så gjort. Nå er «Tillitsperson» blitt et begrep som er tatt i bruk ved NAV HUS.

– Men det er ikke bare å trykke på en knapp. Timingen er viktig. Får du en god relasjon, får du tillit, og da åpner det seg for å finne den rette timingen. Da kan man finne en tillitsperson, og i tillegg sette inn rett tiltak til rett tid.

De har allerede gode erfaringer med tillitspersoner.

– Det er kanskje lett å tenke at det er spesielt ungdom som kan ha nytte av dette, men en tillitsperson var det som skulle til for en voksen arbeidssøker som hadde vært ute av arbeidslivet i ti år. Tillitspersonen ble en støtte i arbeidshverdagen og ble avgjørende for å lykkes både med å få jobb og å bli trygg i jobben, sier Bjerkvik.

Også ved NAV HUS funderer de på å organisere kontoret annerledes.

– Vi er alltid på jakt etter arbeidsmetoder som gjør at vi kan skape best mulig resultater. Og siden vi tenker at fremtidige NAV-veilederes viktigste kompetanse er relasjons- og inkluderingskompetanse, ønsker vi å bygge opp team som gjør at i kan videreutvikle dette, slik at vi blir enda bedre på gode brukermøter og til å finne mulighetene til hver enkelt bruker.

NAV-direktør Hans Christian Holte

Glad for nytenking og innovasjon

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte heier på innovasjon i NAV:

– Nytenking er helt avgjørende for at en virksomhet skal henge med i utviklingen og finne gode løsninger på både dagens og fremtidens utfordringer. NAV er etter mitt syn en organisasjon med stor endringsvilje, og det pågår veldig mange gode initiativer rundt om i landet. Det skal bli spennende å se hvilke forslag til møteplasser som blir lagt frem. Jeg er også spent på hva NAV-ansatte tenker om hvordan NAV-kontorene kan eller bør se ut om noen år, sier Holte.