Vår nye HR-direktør ble ansatt i midten av mai i år – midt i en fase med kommunesammenslåinger, omorganiseringer, høyt digitaliseringstempo og trangere driftsbudsjetter. Løkkevol er opptatt av at medarbeiderne blir involvert i endringsprosessene.

– Det er alltid motstand mot endring, og det gjør vondt når det berører deg sjøl. Derfor er det så viktig at folk forstår hvorfor det er nødvendig. Det er avgjørende at vi får folka våre til å få lyst til å være med på dette. I omstillingsfaser snakkes det ofte om endringsvilje. Jeg liker ordet endringskraft mye bedre.

Prestere med lave skuldre

Hun er overbevist om at NAV har den endringskraften som skal til. At vi klarer å justere retningen og se hva det er bruk for i framtiden. HR-avdelingen skal bidra med digitale verktøy, lederstøtte og karriereveiledning.

– Vi skal hjelpe med å bygge en bro fra der vi er, til dit vi skal. Vi må sørge for praktiske ting som at mobile arbeidsplasser fungerer bra og sømløst, og vi må sørge for at folka våre får nødvendig kompetanseutvikling og -dreining. Og så skal vi sikre at vi gjør det etter boka og behandle folk med respekt.

//

Vi skal hjelpe med å bygge en bro fra der vi er, til dit vi skal.

GUNHIILD LØKKEVOL, HR-DIREKTØR I NAV

Gunhild Løkkevol, HR-direktør i NAV

For å skape trygghet må ledere snakke med medarbeiderne sine om hva endringene betyr både for brukerne og dem selv, mener Løkkevol.

– Hva betyr «mer for mindre»? Og hva betyr det at «vi flytter ressurser nærmere brukerne»? Og hva innebærer det at vi skal møte brukerne «der de er»? Det er mange som ikke er vant til å jobbe på denne måten og som synes det kan være skummelt. Ledere må legge til rette for at folka deres klarer å prestere med stolthet og lave skuldre.

«Folka mine»

Gunhild Løkkevol har sittet i HR-direktørstolen i Arbeids- og velferdsdirektoratet i en knapp måned, og kalenderen hennes er for lengst proppfull.
Noe av grunnen er at hun har invitert alle sine medarbeidere til en speed-date for å få synspunkter fra hver og en av «folka sine».

– Ja, jeg kaller dem det. Folka mine. Jeg er oppriktig opptatt av dem. Jeg vil at HR-avdelingen skal være relevant, verdiøkende og framtidsretta, og da er det viktig for meg å vite hva de tenker om veien framover. For i likhet med resten av NAV må også vi endre oss i takt med resten av organisasjonen og gjøre «mer for mindre».

«Stolte øyeblikk»

Hun vil at vi skal bli flinkere til å få fram de gode historiene, det hun kaller «stolte øyeblikk».

– «Stolte øyeblikk» er noe jeg har tatt med meg fra tidligere arbeidsplasser og handler om å løfte fram medarbeidere som jobber hardt i det stille. Å «ta en kollega i å gjøre noe bra» inspirerer og bidrar til personlig vekst. Jeg tror vi har litt å gå på i NAV. Jeg har truffet folk som aldri har fått en eneste positiv tilbakemelding.

Har ikke angret en dag

Gunhild Løkkevol er utdannet innen psykologi og økonomi og har lang fartstid fra det private næringsliv, blant annet 11 år i IT-konsulentselskapet EVRY. Hun har også 10 års erfaring fra rekrutteringsbransjen, i tillegg til at hun har vært styreleder i attføringsbedriften Fønix.

For tre år siden begynte hun som avdelingsdirektør i NAV Vestfold. Etter to år fikk hun jobb som avdelingsdirektør i IT-avdelingen i NAV.

– Det er NAVs samfunnsoppdrag som gjorde at jeg begynte her, og jeg har ikke angret en dag på at jeg forlot privat næringsliv. Det å hjelpe folk til å komme i jobb betyr mye mer enn det som kan måles i kroner og øre. Vi er en del av noe større, hver og en av oss.