Helt siden han var liten, har Strømmen slitt for å henge med på skolen. Medfødte lære- og skrivevansker gjør at han trenger lenger tid enn elever flest for å komme seg igjennom pensum. Problemene har hindret ham i å fullføre ordinær skolegang.

Men han har aldri gitt opp. Drømmen har alltid vært å bli håndverker. På Eidsvåg Auto AS fikk han sjansen. Nå er en han en av 11 mann på gulvet. Men veien frem til fast jobb har vært lang og kronglete.

Fakta // Utvidet oppfølging i NAV
  • I statsbudsjettet for 2017 fikk NAV anledning til å omdisponere inntil 100 mill kr av tiltaksbudsjettet for å gjøre oppfølging i NAVs egen regi. I 2018 er det økt til 200 mill.
  • Utvidet oppfølging skal utføres av veiledere i NAV (jobbespesialister) som jobber etter Supported Employment-metodikken.
  • Jobbspesialistene skal følge opp personer som har behov for mer omfattende bistand for å komme i jobb enn det NAV vanligvis tilbyr.
  • Alle fylker etablerte i fjor egne team eller fagmiljøer med minst tre jobbspesialister.

Arbeidsforholdet mellom Strømmen og verkstedet startet for nærmere fem år siden, da Åsane-karen fortsatt var skoleelev.

– Petter var først utplassert her. Det siste halvåret, bestemte vi for å gi ham en sjanse. Jeg tenkt vi måtte prøve å få gitt ham kompetansebevis. Det har vi klart, sier daglig leder Svein Raknes.

Kakefeiring

Rett før jul kom gladmeldingen: Strømmen hadde bestått eksamen og fått kompetansebevis, et viktig steg på veien mot det endelige fagbrevet som bilmekaniker. Begivenheten ble behørig feiret med kake fra NAV.

Nå rykker han opp til hjelpearbeiderlønn. Målet er at han skal være selvforsørget.

– Hovedmålet mitt er å jobbe fast på verkstedet fremover. På grunn av lære- og skrivevansker trenger jeg tid. Men innen fem til ti år skal jeg klare å ta fagbrevet. Det er min plan, sier Strømmen optimistisk.

Takker gode hjelpere

Petter Strømmen retter en stor takk til sine støttespillere, og ramser opp:

  • Velvillige kolleger på Eidsvåg Auto AS, med daglig leder Svein Raknes i spissen, som har gitt ham god støtte og arbeidstrening over flere år.
  • Verkstedet har satt av en egen mentor som siden våren 2017 har fått støtte fra NAV for å følge opp 22-åringen
  • Tålmodige foreldre som aldri har gitt opp.
  • Jobbspesialist Siv M. Sangolt fra NAV Åsane som har vært tett på.

– Støtten jeg har fått har vært til stor hjelp, spesielt det siste halvannet året. På én uke fikser Siv ting som det tidligere tok månedsvis å få orden på, sier Strømmen fornøyd og kaster et blikk bort på NAV-rådgiveren.

Blant annet har han fått en Ipad med en applikasjon der han kan følge sin egen læreplan, som har vært en læringsmessig revolusjon. Der kan han terpe kompliserte tekniske oppgaver helt til de er innlært.

– Mer forutsigbarhet

Jobbspesialist Siv Sangholt trekker frem to ting som har vært nøkkelen.

– Det hele holdt på å bære galt av sted, men sammen med arbeidsgiver klarte vi å få prosessen tilbake på skinner. Vi ble enige om en god arbeidsfordeling og klarte å knekke koden for hvordan Petter skulle nå læringsmålene. For å lykkes må alle bitene være på plass. Nå har historien om Petter blitt en skikkelig gladsak, sier Sangholt.

Avdelingsleder Unni Sæbø ved NAV Åsane ønsker å fremheve den viktige innsatsen Sangholt og Jobbspesialist-teamet har gjort for å få Strømmen dit han er i dag.

– Petter har blomstret, fått økt mestringsfølelse og tro på seg selv. Samtidig har Eidsvåg Auto AS gitt ham forutsigbarhet i hverdagen da de forlenget kontrakten hans og gjorde ham til lærekandidat, sier Sæbø.

FORNØYD: Petter Strømmen trives på jobben.

Viktig med tett oppfølging

Svein Raknes synes samarbeidet med NAV «har fungert greit» og det er lett å få kontakt med jobbspesialisten.

– Jeg har Sivs direktenummer og slipper å ringe via NAVs kontakttelefon eller sentralbord som har lang ventetid. Det har jeg dårlige erfaringer med, sier Raknes.

Verkstedsjefen poengterer viktigheten av å få tett oppfølging og en fast kontaktperson i NAV som han kan forholde seg til.

– Hva er ditt råd til oss i NAV?

– Det er viktig at NAV følger opp også etter at avtalen er avsluttet slik at vi ikke blir sittende alene med eventuelle problemer. Men planen er altså at Petter skal bli her. For fast jobb, det har han! //