Fra de omfattende smitteverntiltakene ble innført 12. mars, har antall registrerte arbeidssøkere eksplodert. Ledigheten økte fra et svært lavt nivå der 106 000 var registrert som arbeidssøkere hos NAV, til 421 000 i slutten av april. Dette utgjør en nesten ufattelig økning på 315 000 arbeidssøkere på syv uker.

– Skal man forstå utviklingen i ledigheten, er det nyttig å se på bevegelsene som skjuler seg bak tallene. For samtidig som svært mange registrerer seg som arbeidssøkere, er det også mange som avslutter sin status som arbeidssøker og går tilbake til arbeid, sier statistikksjef Ulf Andersen i NAV.

Totalt sett viser analyser fra NAV at hele 400 000 personer kan sies å ha vært berørt av «koronaledighet» og registrerte seg som arbeidssøkere etter 10. mars, mens 97 000 allerede har forlatt statistikken i samme periode.

To uker med kraftig vekst

Det var spesielt i de to første ukene av krisen at antallet nye arbeidssøkere økte voldsomt (se figur under). I de påfølgende ukene har denne tilstrømningen avtatt, selv om den fortsatt er på et høyt nivå historisk sett.

Infografikk som viser utviklingen i tilgang og avgang av arbeidssøkere. 159 600 nye arbeidssøkere mellom 17. og 24. mars 2020.

Figuren viser tilgang og avgang blant arbeidssøkere registrert hos NAV.

Frem til den siste uka i mars var det svært få som gikk ut av ledighetskøen. I den første uka av april begynte derimot antallet som gikk ut av ledighetskøen å øke for alvor.

– Vendepunktet kom uka etter påske, hvor vi for første gang registrerte at det var flere som gikk ut av ledighetskøen enn nye som kom inn. Arbeidsledigheten begynte dermed så smått å falle, og hovedårsaken er trolig at en del permitterte kommer tilbake i jobb, sier Ulf Andersen.

Over 500 000 har vært arbeidssøkere under koronakrisen

Når NAV publiserer statistikk over arbeidsledighet, vises antallet personer som er arbeidsledige på et bestemt tidspunkt.

Hvis vi legger personer som ikke lenger er arbeidsledige tilbake i statistikken, får vi et bilde av hvor mange som ikke lenger er arbeidssøkere, hvordan utviklingen i avgangen har vært og hvilken andel dette utgjør av alle som har vært arbeidssøkere under koronakrisen (se infografikken øverst i saken).

Vi ser da at antallet personer som har vært registrert som arbeidssøkere hos NAV i denne perioden har passert 500 000, inkludert de 106 000 som allerede var registrert som arbeidssøkere før 10. mars. 97 000 av disse er ikke lenger er arbeidssøkere, noe som utgjør 20 prosent av alle som har vært registrert i perioden. Med andre ord er 80 prosent fortsatt registrert som arbeidssøkere.

– Hvis vi antar at de fleste av de som har startet å jobbe er blant de som ble permitterte etter 10. mars, så er hver fjerde arbeidssøker som registrerte seg hos NAV som følge av koronatiltakene nå ute av statistikken og for det meste tilbake i arbeid. Men det gjenstår fortsatt i overkant av 300 000 «koronaledige» i tillegg til de 106 000 som var arbeidssøkere allerede før koronakrisen. Vi har med andre ord fortsatt en lang vei å gå før alle som ble arbeidssøkere som følge av koronakrisen er tilbake i arbeid, sier Ulf Andersen.

Les også: