Nye analyser fra NAV viser at fra og med mars 2020 til og med februar 2021 har 13,2 prosent av arbeidsstyrken vært permittert på et eller annet tidspunkt. Ved utgangen av februar er fortsatt 73 200 arbeidstakere permitterte.

Permitteringene det siste året har truffet ulike grupper ulikt. Det er:

Flere menn enn kvinner

  • 212 400 menn (14,1 % av alle menn i arbeidsstyrken)
  • 160 000 kvinner (12,1 % av alle kvinner i arbeidsstyrken)

Flere yngre arbeidstakere enn eldre

  • 18,3 % i alderen 20-24 år
  • 17,7 % i alderen 25 og 29 år
  • 11,6 % i alderen 50-59 år
  • 9,1 % i aldersgruppen 60+

Størst andel for de med yrker innen reiseliv og transport

  • 63 900 personer (34,6 % av arbeidsstyrken)

Færrest innen undervisning

  • 5 100 personer (2,4 % av arbeidsstyrken)

– Yngre arbeidstakere, og da særlig innen reiseliv og transport, butikk- og salgsarbeid, samt andre serviceyrker, har vært desidert hardest rammet av permitteringer i løpet av det siste året, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen.

Totalt har 177 000 arbeidstakere med slike yrker vært permittert det siste året. Det er nær halvparten (48 %) av alle som har vært permittert under pandemien.

Store geografiske forskjeller

Målt som andel av arbeidsstyrken i de forskjellige fylkene i Norge, er det Oslo som har hatt den største andelen av arbeidsstyrken permittert i løpet av det siste året (16,1 %). Deretter følger Viken (13,7 %) og Møre og Romsdal (13,1 %).

Nordland har hatt færrest permitterte (11 %), etterfulgt av Troms og Finnmark (11,6 %) og Trøndelag (11,8 %).

Blant kommunene blir forskjellene svært store. I Hemsedal har nesten hver tredje person i arbeidsstyrken vært permittert i løpet av det siste året, med 32,1 prosent. Deretter følger Trysil med 30 prosent, Sykkylven med 28,7 prosent, Hol med 28,1 prosent og Aurland med 27,8 prosent.

– Da regjeringen iverksatte de svært omfattende smittevernstiltakene 12. mars i fjor, spratt ledigheten i været med en fart som mangler historisk sidestykke. I starten var det særlig hyttekommuner som Hemsedal, Trysil og Hol som ble hardest rammet av nedstengningen, sier Ulf Andersen.

I den andre enden av skalaen finner vi Osen i Trøndelag og Utsira i Rogaland som kun har hatt henholdsvis 3,7 prosent og 3,8 prosent av arbeidsstyrken permittert i løpet av det siste året.

Mange har vært permittert lenge

Ved utgangen av februar 2021 er det fortsatt 73 200 permitterte arbeidstakere.

– De fleste som ble permittert i løpet av det siste året er tilbake i jobb, men det er nok også en del som nå er registrert som ordinære arbeidsledige fordi arbeidsplassen ikke lenger eksisterer, samtidig som noen kan ha valgt å gå tilbake til studier, noen kan ha gått av med alderspensjon, og noen kan ha trukket seg ut av arbeidsstyrken, sier Ulf Andersen.

Blant de som fortsatt er registrert som permitterte arbeidssøkere, er det mange som har vært permittert helt siden nedstengningen våren 2020.

– 26 700 av de som nå er registrert som permitterte har vært sammenhengende permittert siden mars og april i fjor, sier Ulf Andersen.

I januar og februar ble ytterligere 20 100 arbeidstakere permittert.

– Mange arbeidsplasser som stengte i forbindelse med nedstengningen i fjor holder enten fortsatt stengt eller har åpent med redusert bemanning. I tillegg har smitteverntiltakene, og særlig nedstengningene etter Nordre Follo-utbruddet, ført til mange nye permitterte de siste to månedene, sier Andersen.