Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte
Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte

Det er blant problemstillingene Juristforbundets Tech Forum og Tekna Big Data ønsker å få belyst i nettseminaret Harmonisering og digitalisering mandag 10. mai, der blant andre Hans Christian Holte er med.

Holte har lenge vært opptatt av at språket som brukes i det offentlige må være forståelig og tydelig.

– Et klart og entydig språk med færrest mulig overlappende begreper har stor betydning ikke bare for digitaliseringen, men også for rettssikkerheten og opplevelsene til brukerne av offentlige tjenester og ytelser, sier Holte.

Juristene må mer på banen

Silje Emilienne Aanderud-Larsen, seksjonssjef for forretningsutvikling, kunnskap og analyse i Ytelsesavdelingen i NAV, representerer offentlig sektor i Juristforbundets Tech Forum. Hun leder paneldebatten i nettseminaret og mener juristene er for lite på banen i arbeidet med å få et mer harmonisert lovverk. Og det haster, mener hun.

Silje Emilienne Aanderud-Larsen
Silje Emilienne Aanderud-Larsen

– Juridiske begreper i lovverket brukes ikke lenger bare av saksbehandlere og jurister, men også i chatboter og annen bruk av maskinlæring. Hvis en virksomhet skal være datadrevet, må man vite hva dataene man legger inn betyr, og hvilke konsekvenser det får når opplysningene når ut til sluttbrukeren, sier Aanderud-Larsen.

Hun mener det er for få jurister som engasjerer seg i dette arbeidet.

– Det er mange ildsjeler som har jobbet med dette i mange år, men flere jurister må prioritere dette arbeidet. Vi jurister må gå sammen om å bygge en felles grunnmur som holder inn i framtiden.

Nettseminaret er gratis og varer fra kl. 10-12 mandag 10. mai og er åpent for alle interesserte.

Se også Silje Emilienne Aanderud-Larsens innlegg Begrepenes ubegripelighet og konsekvensen for samfunnsdigitaliseringen (juristen.no)