NAVs tolker reiser vanligvis land og strand rundt for å tolke for døve, døvblinde og døvblitte. Tolkene er der brukerne er, og de tolker i alt fra fødsler til gravferd.

Koronaen satte raskt en stopper for reisevirksomheten til tolkene, og 12. mars i år ble også tolker og hørselshemmede kastet ut i den digitale verden.

Profilbilde Ørjan Strømmen
Ørjan Strømmen, ressursadministrator ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag. Foto: Privat

Samme dag fikk ressursadministrator Ørjan Strømmen og hans tolkekolleger ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag beskjed om at de hadde fire timer på å få opp en løsning for videotolking, slik at tolkene kunne jobbe hjemmefra.

– Vi har fått aksept for å prøve ut noe som normalt ville ta minst halvannet år å få på plass. Vi hadde allerede smått begynt med et prøveprosjekt for videotolking som kunne brukes i tillegg til bildetolking. I NAV var det allerede etablert et system vi kunne bruke, og som var sikkert nok til brukermøter. Med hjelp fra IT-avdelingen i NAV klarte vi å få opp en funksjonell løsning på fire timer, forteller Strømmen.

Tolking via skjerm er ikke nytt i NAV. Bildetolktjenesten har vært tilgjengelig i flere år. Det foregår ved at tolken sitter i et tolkestudio på hjelpemiddelsentralen, og det er ikke nødvendig å ha bestilt tolk i forveien. Er det ikke ledige tolker, blir man plassert i en kø.

Videotolking er en ny tjeneste og må bestilles på forhånd. Tolkene sitter enten på hjemmekontor eller et annet, egnet sted, og skrivetolker eller tolker til og fra norsk tegnspråk.

Det finnes hjelpemiddelsentraler i hvert fylke og region. Enkelte tolkeoppdrag kan medføre flere timers reising.

– Videotolkingen har ført til at reisetiden i forbindelse med oppdrag er betraktelig redusert, og vi har kunnet utnytte tolkeressursene bedre, forteller Ørjan Strømmen.

– Klarer jeg det, så kan alle klare det!

Anne Grete Fandin er ansatt som tolk på NAV hjelpemiddelsentral Trøndelag.

Anne Grete Fandin og hjemmekontoret
HJEMMESTUDIO: Anne Grete Fandin viser frem hjemmekontoret. Hun har hengt opp et teppe bak stolen, for å ha en nøytral bakgrunn, slik at det blir enklere å avlese tegn. Foto: Privat

– Jeg liker å reise ut og møte folk, og er ikke spesielt opptatt av det digitale. Har alltid tenkt at det får de andre ta seg av. Men jeg opplever nå at det er jo ikke noe problem, og klarer jeg det, så kan alle klare det.

Hun ble overrasket over i hvilke situasjoner det passer å bruke videotolk.

– Der jeg trodde det ville fungere, fungerte det ikke og omvendt, sier hun.

Hun tror ikke dette blir den nye hverdagen.

– Jeg håper og tror at fremmøtetolk blir mest foretrukket, men videotolk er et godt alternativ og vil kunne føre til at flere som trenger det får tilbud om tolk.

Koronaperioden har medført færre oppdrag og mindre tid på reise til og fra oppdrag. Det har gjort at Fandin og kollegene har kunnet bruke mer tid på faglig utvikling.

– Det er vanskeligere for frilanserne, som står uten et nettverk. Da blir det straks mer ensomt. Vi har et arbeidsmiljø å gå til, jeg snakker med kollegene mine hver dag.

Profilbilde Malin Norin
Malin Norin, frilanstolk i Trøndelag. Foto: Privat

– Håper dette er kommet for å bli

Malin Norin er frilanstolk og tolker på oppdrag fra NAV.

Hun savner det kollegiale samholdet.

– Det er enklere å støtte hverandre når man sitter sammen. Nå må vi finne andre og mer strukturerte måter å samarbeide på, sier hun.

Til tross for dette, så synes hun videotolkløsningen har fungert godt, og hun håper det er kommet for å bli.

– For min del er det fint å slippe reise. Nå er det lettere for meg å melde meg til et oppdrag i for eksempel Kautokeino, selv om jeg sitter et helt annet sted i landet, sier Norin.

Profilbilde Liv Welde Johansen, direktør i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
Liv Welde Johansen, direktør for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Foto: Jarle Nyttingnes

«Godt nok» til flest mulig

– Jeg er imponert over alle tolkene som har tilrettelagt hjemmene sine for tolking, sier direktør for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Liv Welde Johansen.

– Målet har ikke vært å levere det beste, men «godt nok» til flest mulig. Problemer og utfordringer har blitt løst underveis, sier hun.

Hun understreker at selv om videotolking har vært normalen under koronapandemien, så har NAV tilbudt oppmøtetolker i situasjoner der det har vært behov for det.

Flere kan få dekket tolkebehovet

Johansen har vært opptatt av å gi ledere og medarbeidere på hjelpemiddelsentralene store handlingsrom, og det ser hun effekter av.

Tolketjenestene i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
  • Tilbyr tolking for døve og hørselshemmede og tolking/ledsaging for døvblinde
  • Tolkeoppdrag utføres av ansatte tolker og frilanstolker som har avtale med NAV
  • Tolketjenestene tilbyr både oppmøtetolking og skjermtolking
  • Retten til tolk er en individuell rettighet hjemlet i folketrygdloven

Les mer på nav.no/tolk.

– Lederne har fått anledning til å løse utfordringene selv. Nå prøver vi oss på nye måter å jobbe på. I en normalsituasjon ville man brukt mer tid på å undersøke ulike løsninger med tanke på sikkerhet og utstyr, men nå måtte alle problemer legges til side. Vi har generelt hatt høy produksjon på hjelpemiddelsentralene, også under koronaperioden, sier hun.

NAVs hjelpemiddelsentraler får bestillinger om tolkeoppdrag fra omkring 2500 personer hvert år. I april i år ble 65 % av de bestilte oppdragene avlyst, enten fordi oppdraget falt bort, eller fordi tolketjenestene måtte avlyse på grunn av smittevern. De resterende oppdragene ble hovedsakelig dekket ved hjelp av videotolking.

Normalt stiller tolketjenesten på rundt 7 000 oppdrag i måneden. Det dekker nesten 90 prosent av behovet. Samtaler som kommer inn til Bildetolktjenesten kommer i tillegg.

Johansen håper videotolking kan føre til at NAV også får dekket flere tolkeoppdrag når vi går tilbake til en normal hverdag.

– Utvidet bruk av videotolking gjør at vi vil kunne tilby tolk til de som ellers ikke ville fått dekket tolkebehovet sitt.