Hege H. Hamre mistet jobben i 2016, da arbeidsgiveren ble kjøpt opp av en konkurrent. Etter å ha gått arbeidsledig i om lag et år fikk hun brev fra NAV-kontoret om å delta på et konsept de kalte «Valg av strategi», som bestod av samlinger med ulike tema over en femukersperiode.

– Jeg skjønte ikke hvorfor jeg skulle delta. Jeg jobbet jo veldig godt med å få meg jobb selv, noe jeg vet veilederen min hos NAV var klar over, sier hun.

Hamre deltok på den aller første samlingen i regi NAV Sola, våren 2017.

– Flere var skeptiske i starten, men så viste samlingene seg å være helt fantastiske! Jeg har aldri hørt om eller opplevd at NAV har jobbet på denne måten før.

Konseptet «Valg av strategi», som handler om å følge opp langtidsledige i grupper, ble utviklet for å følge opp langtidsledige på et tidspunkt der NAV i Rogaland var sterkt presset på ressurser. Dette har vist seg å være veldig nyttig. Ikke bare for deltakere, men også for NAV.

//

Vi ble møtt som likeverdige. Samlingene fikk meg til å dele  og reflektere over hvordan jeg ville bruke det jeg hørte og lærte

HEGE H. HAMRE

Egeninnsats er avgjørende

Egeninnsats fra deltakerne er imidlertid avgjørende for at samlingene skal oppleves nyttige. Egne og andres erfaringer brukes flittig i arbeidet med å legge en plan for hvordan jobbe for å komme ut i jobb igjen.

– Vi ble møtt som likeverdige. Samlingene fikk meg til å dele selv, samt å tenke og reflektere over hvordan jeg ville bruke det jeg hørte og lærte på samlingene, om arbeidsmarked i ulike bransjer, om kvalifikasjoner og hvordan se på egen kompetanse, forteller Hamre.

På samlingene ble deltakerne presentert for jobblandskapet rundt seg. De ble også tilbudt verktøy for å identifisere og forme videre jobbsøkerstrategi.

– Vi ble sett med vår kompetanse og det var så positivt. I løpet av samlingene ga også NAV uttrykk for at våre tilbakemeldinger var viktige.

STRATEGI: Randi Alsaker Balle, Alv Fostervold og Anne Kristine Gjerde har holdt samlingene ved NAV Sola.

Jobben fantes i eget nettverk

Hamre trekker spesielt frem gode tema og gode veiledere som evner å legge til rette for gode refleksjoner.

– Jeg ser et NAV som er lutter øre og som vil ha feedback for å kunne lage et godt konsept for framtiden. Til tross for skepsis i starten sitter jeg igjen med positivt inntrykk nå i ettertid, sier hun.

Den utløsende faktoren for at Hamre fikk ny jobb lå i hennes kontakt med eget nettverk. En arbeidstrening gikk raskt over i et midlertidig lønnstilskudd, som nå er i ferd med å ende i fast ansettelse.

Ikke undervurder gruppedynamikk

– En skal ikke undervurdere den gruppedynamikken som oppstår når en setter sammen mennesker som kanskje kun har en ting til felles og det er at de ikke har jobb, sier Randi Alsaker Balle, veileder ved NAV Sola.

Hun mener at det er en viktig lærdom de har fått gjennom å holde «Valg av strategi» for langtidsledige i Sola kommune.
Anne Kristin Gjerde, som har vært Hamres veileder ved NAV Sola, peker på en annen viktig lærdom:

– Ved å holde disse samlingene opparbeider vi oss helt fersk arbeidsmarkedskompetanse. Vi kommer nært på og vi ser at læring går begge veier. Vi bruker en del tid på å legge til rette for god erfaringsutveksling for å hente ut effektene av at vi følger opp i grupper, men det kommer mye ut av det.

Se hele mennesket

NAV Sola valgte å hente inn en psykolog ved NAV Arbeidsrådgivning Rogaland for et foredrag om normale reaksjoner i en unormal situasjon.

– Det var veldig kjekt å se at NAV tok med tema i samlingene som går på å se hele mennesket. For meg var dette helt avgjørende for min opplevelse, sier Hamre, som ber NAV om å ikke unngå slike vanskelige tema. NAV Sola har hørt på tilbakemeldingene. De har innledet et samarbeid med Raskere Psykisk Helse (RPH) i Sola kommune og det er et av de elementene som får høyest skår på opplevd nyttighet i evalueringer fra i høst og vinter.

– Vi evaluerer for å lære og «Valg av strategi» er et konsept vi endrer på hele tiden. Vi tar også hensyn til deltakerne i oppbygningen av samlingene, forteller Anne Kristine Gjerde. //