Da koronakrisen traff Norge, la NAV til flere tall i sin statistikkproduksjon. Tirsdag 17. mars ble det lansert en ny side med statistikk som viser hvordan norsk økonomi og næringsliv påvirkes av koronaviruset. Her finner du tall over søknader om dagpenger, sykefraværstilfeller med Covid-19-diagnoser, arbeidsledige og varsler om permitteringer og oppsigelser.  Tall fra 25. mars viser at det er kommet inn totalt 259 500 søknader om dagpenger siden 12. mars. 237 900 av dem gjelder dagpenger ved permittering.

Onsdag 25. mars lanserte vi også for første gang statistikk som visste antall søknader om dagpenger fordelt på næring. Den viser blant annet at halvparten av de ansatte innen overnatting og servering har søkt om dagpenger fordi de er permitterte.