For første gang har NAV sett inn i krystallkulen og laget en modell som anslår utgiftene til NAV-ytelser de neste fire tiårene, og hvor stor del av verdiskapingen vi må bruke for å finansiere trygdene. Utgiftsbyrden vil øke, og i 2060 vil dagens trygdeordninger koste fra 20 til 90 milliarder kroner mer. Nesten all veksten kommer fra økning i utgiftene til alderspensjon. I tillegg må vi regne med at vi har færre oljepenger til rådighet.

Skal regnestykket gå opp, må vi de neste tiårene øke skattene, redusere velferdsnivået eller inkludere flere i arbeid.

– Norge vil få et finansieringsbehov når det gjelder pensjonsutgiftene framover, til tross for at pensjonsreformen bidrar til å dempe utgiftsveksten. Med økende levealder og bedre helse enn før må vi regne med å stå i jobb lenger enn i dag, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV.

I Europa, er trenden at stadig flere land øker pensjoneringsalderen. Vi trenger ikke se lengre enn til Sverige, hvor de like før jul vedtok å heve pensjonsalderen fra 61-64 år gradvis frem mot 2026.

Det gunstigste vil være å inkludere flere i arbeid, en problemstilling sysselsettingsutvalget har fått i mandat å se nærmere på. På NRK Ytring skriver arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng om syv viktige endringer som kan bidra til å inkludere flere i arbeid, slik at vi står bedre rustet til å møte veksten i trygdeutgifter.

• Les mer om rapporten «NAV-ytelsene fram mot 2060» på nav.no.
• Les også NRK-saken «Nav venter kostnadshopp»