Give a Job er, ifølge initiativtakeren Aiman Shaqura, en "inkluderings- og mulighetsarena". Arrangementene har mål om å skape flere titalls sosiale koblinger og jobbintervjuer.

– Inkludering er viktig for å få til en ordentlig integreringsprosess, og for å skape inkludering må mennesker som er nye i Norge møte nordmenn, sier Shaqura.

– Næringslivet ser verdien av mangfold

Og resultatene er gode:

– Næringslivet har endelig åpnet opp for verdien av mangfold og ser seg villige å ta sjansen på å ansette personer som "har rare navn". Basert på våre beregninger i samtale med NAV har minst 300 personer fått seg jobb eller praksisplass som direkte resultat av disse arrangementene. Samtidig har de utvidet sine nettverk både på det personlige og det profesjonelle planet.

//

For de som er nye i landet betyr en jobb så mye.

AIMAN SHAQURA, INITIATIVTAKER TIL "GIVE A JOB"

På hvert arrangement deltar mellom 400 og 800 personer som enten er jobbsøkende eller kommer fra bedrifter eller organisasjoner som ønsker å tilby jobb eller aktiviteter til flyktningene.

– Arrangementet er bygget opp som en utvidet jobbmesse som inkluderer en treretters internasjonal middag og topp underholdning. Flyktningene er selv med på kjøkkenet og serverer mat til deltakerne, forteller Shaqura.

Tolv byer har fått besøk

Siden oppstarten i 2017 har «Give a job» vært i tolv byer rundt om i landet. I Bodø har de vært to ganger, senest på næringslivsseminaret i november 2019. Bedriftene møtte opp og fikk høre historier om vellykket rekruttering av folk med «rare navn», og de fikk informasjon om hva NAV kan bidra med i en mulig match mellom jobbsøker og bedrift.

– Vi ønsker at lokale virksomheter og lokalsamfunn skal forstå at de som er kommet “utenfra” er profesjonelle mennesker som kan bidra til det lokale samfunnet, sier Shaqura.

Kom til Toten som tiåring

Selv har han kjent på kroppen hva det vil si å «ha et rart navn». Familien hans var tolv år på flukt fra Palestina via Libanon – der han ble født, og videre gjennom Afrika, Midtøsten og Europa før de kom til Toten i 1991. Da var Shaqura ni år gammel.

Han viste tidlig et forretningstalent, og som barn begynte han å selge julenek og vaske vinduer. I dag er han siviløkonom og gründer og har bygget opp en rekke firmaer.

Vil fortsette inkluderingsarbeidet

Men det er inkludering som er hans hjertesak.

– For de som er nye i landet betyr en jobb så mye. I tillegg til å få brukt ressursene sine, betyr det også at arbeidsgiveren sier "jeg stoler på deg, du kan samarbeide med meg". En jobb fører også til nye kontakter og en mulighet til å lære mer om lokale kulturer og språk, sier Shaqura.

Nå har «Give ja job» søkt om treårig støtte fra IMDi.

– Sammen med hjelpen vi får fra NAV, kommunen, fylkeskommunen og enkelte private sponsorer, vil en delfinansiering fra IMDi gjøre at vi kan fortsette inkluderingsarbeidet. Vi har som mål å ha fire til seks arrangementer i året, i tillegg til samlinger, næringslivsforedrag og skreddersydde kurs for innvandrere og bedrifter.