Prosjektet DigiSYFO startet i 2016, og først var det bare selve sykmeldingen som ble digital. I februar i fjor ble den første versjonen av søknaden om sykepenger lansert for noen arbeidsgivere. Fra 15. januar i år kunne alle arbeidstakere benytte digital sykmelding, så sant arbeidsgiveren ikke krever å få den på papir.

Nå er den tatt i bruk av nesten 90 prosent av de som har mulighet. Målet var rundt 70 prosent i løpet av året.

Smidig metodikk

ANSVARLIG: Kristian Munthe har vært prosjekteier for utviklingen.

Kontorsjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Kristian Munthe, har vært eier av DigiSYFO. Han forteller at de har fått veldig mye positiv respons og tror årsaken til suksessen er at omverdenen generelt er veldig klar for å ta i bruk digitale løsninger. I tillegg mener han det har vært helt avgjørende at prosjektet har brukt «smidig metodikk», som innebærer at de fortløpende har gjort forbedringer i stedet for å vente til alt var klappet og klart.

– Vi har fått over 80 000 skriftlige tilbakemeldinger. Noen av disse er på ting som kunne vært enklere og bedre forklart. Det kan for eksempel handle om små formuleringer som bør endres.

Og da endrer dere i en fei?
Ja, hvis vi er enige i innspillet. Vi har gjort veldig mange endringer siden starten.

Hadde med all nødvendig kompetanse

DigiSYFO-teamet har til sammen hatt den kompetansen som trengs for å utvikle en digital tjeneste fra A til Å: fagkunnskap om sykefravær, IT-arkitektur, design, programmering, teknisk kompetanse og kommunikasjon.
– Det er dette som er unikt: genuin tverrfaglighet i et felles miljø, og der ansvaret ligger hos oss som eier sykefraværsfaget. Det gjør at vi er sikre på at vi utvikler IT-løsninger som svarer på de reelle behovene, sier Munthe.

Stor omveltning

Men fortsatt er det noen som ikke kan eller vil bruke den digitale sykmeldingen. Blant annet står store aktører som Oslo kommune og Helse Sør-Øst foreløpig på sidelinjen. Munthe tror det snart vil endre seg.
– Jeg forstår at det er en stor omveltning for virksomheter med så mange ansatte og kompliserte strukturer, men vi har en god dialog og lytter til deres innspill, så jeg regner med at de snart vil omfavne den digitale sykmeldingen.

Den løsningen som foreligger nå, kan brukes av de aller fleste – men ikke alle.
– Vi lager nå en søknad for selvstendig næringsdrivende og andre grupper som har ulike unntak, så i løpet av året vil praktisk talt alle kunne levere søknad om sykepenger digitalt via nav.no, sier Munthe.

Noen må vente lengre

Noe annet som har skapt noen reaksjoner, er at det ikke lenger er mulig å søke om sykepenger før sykmeldingsperioden er gått ut. Det betyr at de som ikke får forskuttert sykepenger fra arbeidsgiveren sin, risikerer å måtte vente noe lengre før de får penger.
– Derfor har vi lagt inn at man kan søke om sykepenger hvis sykmeldingen varer i mer enn 31 dager, forteller Munthe.

Hva er fordelene med den digitale sykmeldingen?
Arbeidstakerne slipper å sende sykmeldingen i posten, og sykmeldingene kommer mye raskere inn til arbeidsgiverne, så det blir lettere å planlegge bemanningen og starte oppfølgingen. Flere melder også om at de har fått bedre oversikt over refusjonene sine. Og NAV-kontorene får vite hvem som er nærmeste leder for den sykmeldte, med de fordelene som det gir i oppfølgingen.

Han synes at det har veldig spennende å lede et slikt prosjekt for første gang.
– Det er utrolig hva som kan skje når man får lov til å gjennomføre noe man tror på. Vi har fått prøve ut en ny måte å utvikle tjenester på, som nå brer om seg, det er fantastisk å se. Heldigvis har jeg utålmodige folk rundt meg som bare vil få det til. Og så må jeg faktisk slippe litt kontrollen, for det er når vi ledere har et klart bilde av visjonen, men ikke detaljene, at de bra tingene skjer, sier Kristian Munthe. //