Et reflekterende team fungerer som en observatør i en veiledningssituasjon. Ved å observere samtalen kommer teamet med sine refleksjoner til samtalen.

Christian Høy, avdelingsdirektør i NAV Arbeid og helse Telemark, forteller at de inviterte ungdommer fra satsingen Talenthus, Mental helses ungdom og elever uten lærlingplass til å prøve metoden. IA-rådet hadde med en veileder fra ARK til å lede ungdommene gjennom et felles møte.

AVDELINGSDIREKTØR: Christian Høy

Sitter i halvsirkel

– Under møtet sitter ungdommene i en halvsirkel og snakker med en veileder. Det reflekterende teamet sitter ved siden av og lytter til samtalen. Etter en halvtime sier teamet noe om det de har hørt og hva de ble opptatt av. Deretter får ungdommen igjen ordet for utdyping og kommentering. Til slutt åpnes det opp for at alle som er i rommet kan si noe − altså en metasamtale, forteller Christian Høy.

I Telemark har de opplevd svært gode, ærlige og konstruktive tilbakemeldinger til NAV, skole og tiltaksarrangører. Ungdommenes erfaringer og kritikk er viktige innspill til NAV og skole.

– Vi har fortsatt mye å lære når vi møter ungdom med denne type behov, men relasjonell tilnærming og individuell tilpasning er viktige stikkord her, sier Høy.

I etterkant av møtet ble det gjort justeringer i oppfølgingen av noen av brukerne. IA-rådet fikk også viktig informasjon til planleggingen av IA-dagen 2018. I år skal IA-dagen handle om hvordan ungdom med utfordringer skal få fotfeste i et arbeidsliv som er i sterk endring. //